Eiere av nye boliger måler sjelden radon

Tilbake

Publisert 07.11.2019, oppdatert 07.11.2019 14:14

Stikkord: Radon

I dag er det den europeiske radondagen og i år er det fokus på radon i nye hus.  Hvert år dør rundt 300 nordmenn av lungekreft forårsaket av radon innendørs. I Norge er det svært få som måler radon i den nye boligen sin.
Det er umulig å forutsi hvilke boliger som har et radonproblem. Så den eneste måten å finne det ut på, er å måle. (Foto:Photografee.eu/Shutterstock)

Det er umulig å forutsi hvilke boliger som har et radonproblem. Så den eneste måten å finne det ut på, er å måle. (Foto:Photografee.eu/Shutterstock)

Eiere av nye boliger er dårligere til å måle radon enn folk som bor i eldre boliger. Bare 3,5 prosent av de spurte oppgir at de har målt radon i den nye boligen sin, mot 24 prosent i eldre boliger, viser en undersøkelse fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).
Radon er en radioaktiv gass som dannes naturlig i bakken og kan sive inn i huset gjennom sprekker og utettheter mot grunnen.
Det er umulig å forutsi hvilke boliger som har et radonproblem. Så den eneste måten å finne det ut på, er å måle. Det gjelder også om du bor i en ny bolig som har radonsperre som det er krav om i nye hus i dag. 

Nivåene kunne vært lavere

-Siden det er svært få som kontrollmåler radon i nye boliger, er det grunn til å tro at det også er svært få som tar i bruk det forebyggende tiltaket mot radon som er i byggegrunnen under nye hus. Dette tiltaket er vanligvis svært effektivt for å redusere radon. Radonnivået i norske boliger kunne blitt redusert ytterligere hvis flere i nye boliger hadde målt radon og fått aktivert disse tiltaket ved for høye nivåer, sier seniorrådgiver Ingvild Finne.

Du kan varsle kommunen

Det er ikke et krav om å ha målt radon for å få ferdigattest på et nytt hus, opplyser Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). Men som huseier bør du måle radon etter en tid.

-Måler du for høye radonnivåer, kan du varsle kommunen. De kan velge å komme på tilsyn og pålegge de ansvarlige i byggesaken å utbedre radonproblemene, sier senioringeniør Knut Helge Sandli i DiBK.

Kommunen kan komme på tilsyn inntil 5 år etter at ferdigattesten er gitt.
De som har ansvarsrett i saken må oppbevare dokumentasjonen knyttet til byggesaken din i minimum 5 år.
Du kan også gå videre med saken privatrettslig hvis ikke kommunen har kapasitet til å komme på tilsyn.