Ny direktør for Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet fra høsten 2020

Tilbake

Publisert 29.11.2019, oppdatert 29.11.2019 13:54

Stikkord: Statens strålevern

I dag, 29. november 2019, ble nåværende avdelingsdirektør Per Strand utnevnt av Kongen i statsråd til ny direktør for Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet fra og med 1. september 2020.

Nåværende direktør, Ole Harbitz, går av med pensjon 1. september 2020.

Det var Elin Anglevik fra Helse- og omsorgsdepartementet som bragte nyheten til de ansatte ved DSA i dag.

Se info på regjeringen.no, kapittel 5. Utnemningar.

 

Per Strand overtar som direktør for DSA høsten 2020.

Per Strand overtar som direktør for DSA høsten 2020.