Gjennomgang av norsk forvaltning på strålevern og atomsikkerhetsområdet

Tilbake

Publisert 09.12.2019, oppdatert 09.12.2019 09:26

Stikkord: Statens strålevern

Det internasjonale atomenergibyrået, IAEA, er nå ferdig med en rapport med funn og anbefalinger etter gjennomgang av norsk forvaltning på strålevern og atomsikkerhetsområdet.

På invitasjon fra den norske regjeringen gjennomførte et team på 20 internasjonale eksperter en IRRS-gjennomgang. IRRS - Integrated Regulatory Review Service - er et verktøy som IAEA har utviklet for å hjelpe medlemsland til å øke kvaliteten og effektiviteten på nasjonal infrastruktur og nasjonalt regelverk innen blant annet områdene atomsikkerhet og strålevern,

Rapporten fra gjennomgangen er nå ferdig. Det arbeides nå med en plan for oppfølgingen av resultatene av gjennomgangen.