Hendelse med radioaktivt avfall på gjenvinningsanlegg i Norge

Tilbake

Publisert 12.12.2019, oppdatert 12.12.2019 18:39

Stikkord: Atomberedskap, Radioaktivt avfall

DSA håndterer en hendelse der radioaktivt avfall er oppdaget i en konteiner som skulle til metallgjenvinning i Egersund. 

Konteineren er sperret av og Sivilforsvaret og DSA har utført målinger. 

Sivilforsvaret og DSA har målt på gjenvinningsanlegget i Forus der konteineren kom fra og har ikke i funnet verken radioaktive kilder eller radioaktiv forurensning.

Sivilforsvaret har videre målt på konteineren i Egersund og identifisert et punkt med forhøyede stråleverdier. Verdiene er lave og gir ingen grunn til helsebekymring for ansatte involvert i gjenvinningen.

DSA sitt måleteam drar nå videre til Egersund for å identifisere den radioaktive kilden som befinner seg der og bistå en videre forsvarlig håndtering. Kilden utgjør nå ingen risiko for mennesker eller miljø ettersom området er avsperret og sikret. 

 

Artikkelen er oppdatert 12.12.2019 kl 18:39