Hendelse med radioaktivt avfall på gjenvinningsanlegg i Norge - oppdatering

Tilbake

Publisert 13.12.2019

Stikkord: Atomberedskap

DSA har håndtert en hendelse der radioaktivt avfall ble oppdaget i en konteiner som skulle til metallgjenvinning i Egersund. Kilden er identifisert og det er ingen helserisiko forbundet med hendelsen.

DSA har håndtert en hendelse med radioaktivt avfall på Hermod Teigen AS sitt gjenvinningsanlegg i Egersund. Det ble oppdaget radioaktivt avfall i en konteiner med metall som skulle til gjenvinning. Denne ble levert fra IVAR avfallsmottak på Forus.

Kilden er identifisert og målinger utført av DSA og Sivilforsvaret viser at strålingsnivåene på stedet er langt under nivået for helseskade. Dette gjelder både for publikum som har levert annet avfall ved IVAR disse dagen, samt ansatte ved både IVAR og Hermod Teigen AS.

Kilden er en metallstang, omtrent 1 meter lang, med et radioaktivt belegg. Den er beregnet for å ta bort statisk elektrisitet til bruk i industrien. Kilden er nå forsvarlig sikret. Kilden vil bli forsvarlig transportert og avfallshåndtert i henhold til regelverket.

DSA bistår politiet og IVAR avfallsmottak i den videre håndteringen mht. å identifisere hvor kilden har vært i bruk.