Høring om forslag om justering i solarieregelverket

Tilbake

Publisert 18.12.2019, oppdatert 18.12.2019 13:24

Stikkord: Solarium

På vegne av Helse- og omsorgsdepartementet sender DSA på høring forslag om justering i solarieregelverket.

Forslaget inneholder en forenkling av kompetansekravet for betjente solarievirksomheter og en mindre teknisk justering av bestemmelsen om alderskontrollsystem. Høringsfrist er 18. mars 2020.

Kontaktpersoner:

Hanne Kofstadmoen, avdelingsdirektør, tlf: 99 62 62 62
Therese Bakkemoen, seniorrådgiver, tlf: 67 16 25 73