Tilskudd over atomhandlingsplanen

Tilbake

Publisert 13.01.2020, oppdatert 13.01.2020 14:57

Stikkord: Atomhandlingsplanen, Handlingsplanen for atomsaker

Tilskuddsordningen skal støtte opp om aktiviteter som bidrar til å redusere risikoen for alvorlige ulykker og radioaktiv forurensning, samt hindrer at nukleært og annet radioaktivt materiale kommer på avveier, for slik å beskytte helse og miljø i tillegg til norske næringsinteresser.

Atomhandlingsplanens geografiske hovedområde er Russland og Ukraina. Hviterussland og øvrige land i Eurasia kan også inngå. Søknadsfrist for midler over atomhandlingsplanen er 15. februar 2020. Søknader som sendes inn senere kan bli vurdert dersom det fortsatt er midler tilgjengelig av årets bevilgning til handlingsplanen.

Tilskuddsmottakerne kan være aktører som kan bidra til at de overordnete målene for tilskuddsordningen oppnås, det kan være både i offentlig og privat sektor, sivilt samfunn eller media.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet avholder det årlige informasjonsmøte for tilskuddsøkere i våre lokaler i Bærum, 23. januar 2020 kl 9.30-11.30. Kontaktperson er Charlotte Birke: charlotte.birke@dsa.no.