Vi undersøker effekten av skjerpede radonkrav i nye hus

Tilbake

Publisert 20.01.2020, oppdatert 20.01.2020 14:33

Stikkord: Radon

I vinter undersøker vi radon i boliger i sju utvalgte kommuner. Hensikten er å se hvilken effekt kravene til radonforebygging i nye hus har hatt.
Her pakker vi radonmålere som skal til huseiere i utvalgte kommuner i Norge. (Foto: Inger Nergaard, DSA)

Her pakker vi radonmålere som skal til huseiere i utvalgte kommuner i Norge. (Foto: Inger Nergaard, DSA)


I disse dager sender vi ut radonmålere til beboere i nyere boliger i de utvalgte kommunene Drangedal, Grane, Nesbyen, Skjåk, Tana, Ullensvang og Ulvik, med oppfordring om å måle radon. Kommunene som er valgt ut er utsatt for radonproblemer. Vi gjorde en tilsvarende radonundersøkelse i 2008. Når vi gjentar den nå i de samme kommunene, vil det gi informasjon om effekten av kravene til radonforebygging i nye hus som kom i 2010.
 
Radon er en radioaktiv gass som kan sive inn i huset ditt gjennom sprekker og utettheter i grunnen.  Radon i inneluft øker risikoen for at vi kan utvikle lungekreft.
 
Informasjon om boligene som er valgt til å delta er hentet fra det nasjonale boligregisteret, matrikkelen. Radonmålerne skal være utplassert i boligene i to måneder før de returneres til vårt laboratorium. Vi kommer til å oppsummere undersøkelsen i en rapport som publiseres på nettsidene våre senere i år.