Radiografutdanningen i Norge 50 år – DSA gratulerer

Tilbake

Publisert 24.01.2020, oppdatert 24.01.2020 15:04

Stikkord: Radiologi, Røntgen

Radiografutdanningen i Norge er 50 år. Før fagprofesjonen ble etablert i 1970 var DSA involvert i noe undervisning innen strålevern for leger og sykepleiere.
Illustrasjonsfoto. Foto: Romaset/Shutterstock

Illustrasjonsfoto. Foto: Romaset/Shutterstock

 
Kompetanse i strålevern for yrkesutøvere som bruker strålekilder i sitt arbeid har vært en kjerneverdi for strålevernmyndigheten i lang tid. I DSA sine årsberetninger fra sent 1950-tall omtales det jevnlig at vi gjennomførte undervisning for ulike grupper av fagprofesjoner som bruker strålekilder. 
 
Mot slutten av 1960-årene var det en aktiv periode der DSA utviklet kursmateriell som omhandlet strålefysikk, stråleterapi, strålehygiene og strålebiologi. Vi gjennomførte også undervisning ved flere «røntgenavdelinger» på norske sykehus og etter hvert også ved skoler for radiografi som ble opprettet (Oslo kommunale radiografskole, Radiografskolen på Rikshospitalet og Tromsø yrkesskole) med strålevern som rød tråd i undervisningen.
 
Erfaring med, og verdien av kompetanse, tok DSA med seg videre i utviklingen av lov og regelverk tidlig på 2000-tallet der det er stilt krav om utdanning og kompetanse som sikrer hensynet til strålevern og sikker bruk av stråling. Radiografene som fagprofesjon ble etablert i 1970 og omfatter nå nær 4000 yrkesaktive radiografer som har god grunn til å markere sitt 50 årsjubileum.
 
DSA gratulerer med jubileet.