2-års stilling som prosjektleder for en nasjonal atomberedskapsøvelse

Tilbake

Publisert 17.02.2020, oppdatert 05.03.2020 12:44

Stikkord: Stillingsannonser

Vi skal planlegge og gjennomføre en stor nasjonal atomberedskapsøvelse i 2021. Stillingen er viet til planlegging, forberedelser, gjennomføring, evaluering og oppfølging av øvelsen i samarbeid med ansatte på DSA og med andre nasjonale aktører.

SØKNADSFRISTEN HAR GÅTT UT.