Ny befolkningsundersøkelse

Tilbake

Publisert 17.06.2020, oppdatert 25.06.2020 14:15

Vi har gjort en ny landsomfattende befolkningsundersøkelse om strålevernrelaterte temaer.

DSA har gjennomført landsomfattende befolkningsundersøkelser hvert tredje år siden 2004. Befolkningsundersøkelsene har blant annet som formål  å skaffe informasjon om befolkningens vurderinger av strålevernrelevante temaer, herunder endringer over tid.

Denne siste undersøkelsen ble gjennomført i mai 2020.

Hovedfunn:

  • 14 prosent har kjøpt inn jodtabletter
  • massiv tillit til myndighetene ved en atomulykke
  • under halvparten har kjennskap til helsefare forbundet med radon
  • 21 prosent har målt radon i egen bolig
  • størst oppmerksomhet mot helseeffekter av hhv. soling/solarium og bruk av mobiltelefon.
  • koronakrisen har endret innbyggernes beredskapsadferd

Undersøkelsen er utført av Nivi Analyse AS.
 
Hele undersøkelsen ser du her: NIVI-rapport 2020_2 Nasjonalt stralevernbarometer NIVI-rapport 2020_2 Nasjonalt stralevernbarometer