Tilsyn i 2019

Tilbake

Publisert 03.07.2020, oppdatert 03.07.2020 08:01

Stikkord: Tilsyn

DSA utførte 56 stedlige tilsyn i 2019. 40 tilsyn ble utført i ulike industribedrifter, hos forhandlere, ved sykehus, hos tannleger og i kosmetiske klinikker, mens 16 tilsyn ble utført ved Institutt for energiteknikk (IFE).

Ved IFE ble det avdekket manglende etterlevelse av krav ved fem av tilsynene. I de andre virksomhetene ble manglende etterlevelse av krav avdekket ved halvparten av tilsynene.

Denne DSA-infoen beskriver tilsynene som DSA utførte innenfor ulike tilsynsområder i fjor. Det ble til sammen gitt 51 avvik og 62 anmerkninger ved tilsynene som DSA gjennomførte i 2019. De fleste avvikene er det enkelt å rette for virksomhetene.

DSA på offshoretilsyn. Her i et laboratorium om bord på en plattform. Foto: Olav E. Henriksen, Aker BP.

DSA på offshoretilsyn. Her i et laboratorium om bord på en plattform. Foto: Olav E. Henriksen, Aker BP.