Pressekontakter/leiargruppa

 

Pressetelefon: 67 16 26 60

Foto: Ronny Østnes 

Ole Harbitz Foto: Ronny Østnes

Direktør Ole Harbitz
Leiar for Kriseutvalget for atomberedskap

E-post: ole.harbitz@dsa.no

Per Strand Foto: Ronny Østens

Avdelingsdirektør Per Strand
Avdeling atomtryggleik og miljø

E-post: per.strand@dsa.no

Hanne Kofstadmoen Foto: Ronny Østnes

Avdelingsdirektør Hanne Kofstadmoen
Avdeling strålevern og måletenester

E-post: hanne.kofstadmoen@dsa.no

 Hege Modell Foto:DSA

Avdelingsdirektør Hege Modell
Avdeling plan og administrasjon

E-post: hege.modell@dsa.no

Anne Marit Skjold Foto: Ronny Østnes

Kommunikasjonsdirektør
Anne Marit Skjold

E-post: anne.marit.skjold@dsa.no