Persondosimetri

Persondosimetritjenesten ved Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) tilbyr tjenester til bedrifter og institusjoner som har virksomhet i Norge. Tilbudet retter seg til de som er omfattet av strålevernforskriftens krav om doseovervåkning av yrkeseksponerte arbeidstakere. Hvert år har mer enn 8500 personer dosimeter fra denne persondosimetritjenesten.

Persondosimetritjenesten tilbyr løpende abonnement og enkeltmålinger. Inkludert i tjenestene er klargjøring av dosimetre, utsending, avlesning, rapportering og arkivering av doseresultatene for den enkelte bruker. Minste rapporterte dose per måleperiode er 0,1 mSv. Dosimeteret som benyttes er TLD-basert, og måler helkroppsdose (Hp[10]) og huddose (Hp[0,07]). Måleperioden er normalt to måneder.

Vi tilbyr løpende abonnement og engangsmålinger.