Publikasjoner

DSA-rapport (tidligere StrålevernRapport) er DSAs serie for utredning, beskrivelser, analyser og evalueringer.

DSA-info (tidligere StrålevernInfo) omhandler et aktuelt tema over 1-4 sider.

DSA-hefte (tidligere StrålevernHefte) omfatter generell informasjon, råd og anbefalinger, normer og bestemmelser på strålevernområdet i Norge.

Veiledere til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Veilederne finnes kun elektronisk.

Teknisk dokument er en teknisk/vitenskapelig serie med fokus på måleteknikk, dosevurderinger, kalibreringer og laboratorierutiner.

Andre publikasjoner: Ulike publikasjoner som er utgitt av DSA eller andre.

Vis utvalg av publikasjoner

Type
År
Emne
  Tittel ▲ Emne Dato Last ned Type
+ 10 years of joint monitoring of radioactive substances in the Barents sea Radioaktiv forurensning 25.10.2017 Last ned Publikasjoner
  This report presents the results obtained in 2006-2015 by the «Joint Norwegian-Russian monitoring programme of radioactive contamination in the northern areas». The report has been written by the current working group for the monitoring programme under the Joint Norwegian-Russian Expert Group for investigation of radioactive contamination in the northern areas.
+ Act on Radiation Protection and Use of Radiation Regelverk 24.01.2014 Last ned Andre publikasjoner
 
+ Advarselskilt for bruk ved elektromagnetiske felt Basestasjon 06.03.2014 Last ned Andre publikasjoner
  Plakat for bruk ved antenner for mobilkommunikasjon.
+ Advarselsplakat solarier Solarium 24.02.2019 Last ned Andre publikasjoner
 
+ Alunskiferkart Radon 08.04.2015 Last ned Andre publikasjoner
  for vurdering av hensynssoner for radon i henhold til plan- og bygningsloven
+ Alunskiferkart Radon 15.06.2015 Last ned Andre publikasjoner
  Veiledning til alunskiferkart fra Norges geologiske undersøkelse og Statens strålevern
+ Ansvarsforhold: Atomberedskap og redningsaksjoner Atomberedskap 18.09.2018 Last ned StrålevernHefte
  Heftet beskriver ansvarsforhold mellom Kriseutvalget for atomberedskap og den norske redningstjenesten, samarbeidet i det løpende beredskapsarbeidet og i forbindelse med håndtering av hendelser. Heftet er en revisjon av tidligere beskrivelse av ansvarsforhold og samarbeid fra 2000, sist revidert i 2007.
+ Atomberedskap: Hvordan skal jeg forholde meg ved en atomhendelse? Atomberedskap 27.08.2008 Last ned Andre publikasjoner
 
+ Atomhandlingsplanen Atomhandlingsplanen 19.04.2018 Last ned Andre publikasjoner
  Atomsikkerhet og miljø. Regjeringens handlingsplan 2018-2022
+ Bolig nær høgspentanlegg (nynorsk) Strøm og høyspent 02.05.2017 Last ned Andre publikasjoner
  Informasjon om magnetfelt frå høgspentanlegg.