Publikasjoner

DSA-rapport (tidligere StrålevernRapport) er DSAs serie for utredning, beskrivelser, analyser og evalueringer.

DSA-info (tidligere StrålevernInfo) omhandler et aktuelt tema over 1-4 sider.

DSA-hefte (tidligere StrålevernHefte) omfatter generell informasjon, råd og anbefalinger, normer og bestemmelser på strålevernområdet i Norge.

Veiledere til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Veilederne finnes kun elektronisk.

Teknisk dokument er en teknisk/vitenskapelig serie med fokus på måleteknikk, dosevurderinger, kalibreringer og laboratorierutiner.

Andre publikasjoner: Ulike publikasjoner som er utgitt av DSA eller andre.

Vis utvalg av publikasjoner

Type
År
Emne
  Tittel Emne ▲ Dato Last ned Type
+ DSA-Bulletin 4:2020 Use of UVC to Inactivate Coronavirus 28.05.2020 Last ned DSA-info
  Short-wave ultraviolet radiation (UVC, 100-280 nm) can be used to disinfect surfaces and air in rooms, such as operating rooms and laboratories. Direct radiation can kill or inactivate organisms such as bacteria or viruses. UVC systems are well suited as a supplement to other disinfection methods.
+ DSA-rapport 3:2020: Overvaking av radioaktivitet i omgivnadane 2018 08.05.2020 Last ned DSA-rapport
  Rapporten omfatter beskrivelse og resultater fra Strålevernets RADNETT-, luftfilter-, og nedbørstasjoner og fra Sivilforsvarets målelag i 2018.
+ Mulige helseeffekter av yrkesmessig strålingseksponering fra radar 16.01.2007 Last ned Andre publikasjoner
  Rapport fra en ekspertgruppe opprettet etter oppdrag fra Forsvarsdepartementet
+ Nordic dosimetric capabilities. Resources, needs and plans. 26.04.2011 Last ned Andre publikasjoner
  En oversikt over dosimetrikompetanse, behov og planer i de nordiske land.
+ Nordic statement on sunbed use 2019 25.10.2019 Last ned Europeiske statements
 
+ Norwegian government action plan for nuclear activities and the environment in northern areas 08.10.2009 Last ned Andre publikasjoner
  Report 2006 – 2008
+ Retningslinjer for bruk av ioniserende stråling i medisinsk og biomedisinske forsøk 18.02.2014 Last ned Andre publikasjoner
  Retningslinjene er basert på ICRP publikasjon 62 ”Radiological Protection in Biomedical Research”, og EU publikasjon ”Radiation protection 99-Guidance on medical exposures in medical and biomedical research”.
+ Retningslinjer for bruk av ioniserende stråling i medisinsk og biomedisinske forsøk 18.02.2014 Last ned Andre publikasjoner
  Retningslinjene er basert på ICRP publikasjon 62 ”Radiological Protection in Biomedical Research”, og EU publikasjon ”Radiation protection 99-Guidance on medical exposures in medical and biomedical research”.
+ Råd om solbeskyttelse til skoler og barnehager 29.04.2020 Last ned Andre publikasjoner
 
+ StrålevernInfo 11:1998: "Dosimetrilaboratoriet ved Statens strålevern" 15.02.1998 Last ned StrålevernInfo
  Dosimetrilaboratoriet inngår i et verdensomspennende nett av sekundærstandard dosimetrilaboratorier (SSDL) med sporbarhet til primærlaboratorier i Paris og Utrecht, og er det eneste laboratoriet i sitt slag i Norge.