Publikasjoner

DSA-rapport (tidligere StrålevernRapport) er DSAs serie for utredning, beskrivelser, analyser og evalueringer.

DSA-info (tidligere StrålevernInfo) omhandler et aktuelt tema over 1-4 sider.

DSA-hefte (tidligere StrålevernHefte) omfatter generell informasjon, råd og anbefalinger, normer og bestemmelser på strålevernområdet i Norge.

Veiledere til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Veilederne finnes kun elektronisk.

Teknisk dokument er en teknisk/vitenskapelig serie med fokus på måleteknikk, dosevurderinger, kalibreringer og laboratorierutiner.

Andre publikasjoner: Ulike publikasjoner som er utgitt av DSA eller andre.

Vis utvalg av publikasjoner

Type
År
Emne
  Tittel Emne ▲ Dato Last ned Type
+ Mulige helseeffekter av yrkesmessig strålingseksponering fra radar 16.01.2007 Last ned Andre publikasjoner
  Rapport fra en ekspertgruppe opprettet etter oppdrag fra Forsvarsdepartementet
+ Nordic dosimetric capabilities. Resources, needs and plans. 26.04.2011 Last ned Andre publikasjoner
  En oversikt over dosimetrikompetanse, behov og planer i de nordiske land.
+ Nordic statement on sunbed use 2019 25.10.2019 Last ned Europeiske statements
 
+ Norwegian government action plan for nuclear activities and the environment in northern areas 08.10.2009 Last ned Andre publikasjoner
  Report 2006 – 2008
+ Retningslinjer for bruk av ioniserende stråling i medisinsk og biomedisinske forsøk 18.02.2014 Last ned Andre publikasjoner
  Retningslinjene er basert på ICRP publikasjon 62 ”Radiological Protection in Biomedical Research”, og EU publikasjon ”Radiation protection 99-Guidance on medical exposures in medical and biomedical research”.
+ Retningslinjer for bruk av ioniserende stråling i medisinsk og biomedisinske forsøk 18.02.2014 Last ned Andre publikasjoner
  Retningslinjene er basert på ICRP publikasjon 62 ”Radiological Protection in Biomedical Research”, og EU publikasjon ”Radiation protection 99-Guidance on medical exposures in medical and biomedical research”.
+ StrålevernInfo 11:1998: "Dosimetrilaboratoriet ved Statens strålevern" 15.02.1998 Last ned StrålevernInfo
  Dosimetrilaboratoriet inngår i et verdensomspennende nett av sekundærstandard dosimetrilaboratorier (SSDL) med sporbarhet til primærlaboratorier i Paris og Utrecht, og er det eneste laboratoriet i sitt slag i Norge.
+ StrålevernInfo 12:2016 - Atomavtalen med Iran og Strålevernets rolle 23.12.2016 Last ned StrålevernInfo
  Norge og Strålevernet bidro i desember 2015 til å oppfylle atomavtalen med Iran. Eksperter fra Strålevernet verifiserte og kontrollerte transporten av naturlig uran til Iran.
+ StrålevernInfo 13:2009: Mobilt måleutstyr for måling av gammastråling 08.10.2009 Last ned StrålevernInfo
  Statens strålevern har flere systemer for å gjennomføre mobile målinger. Ett av systemene består av detektorer som monteres på taket av en bil. Mobile systemer kan brukes til å kartlegge radioaktiv forurensing i store områder på kort tid, til referansemålinger og til søk etter kilder på avveie. Systemene kan monteres på bil eller brukes i helikopter eller fly. Dette er en revidert utgave av StrålevernInfo 12:2007.
+ StrålevernInfo 16:2003: "Forbedret lysbehandling av gulsott hos nyfødte" 16.02.2003 Last ned StrålevernInfo
  Et studium av lysbehandling av nyfødte med gulsott er gjennomført. Konklusjonene er at det finnes flere faktorer som kan gjøre behandlingen bedre og sikrere, bla å forbedre doseringen av lys og fargen på lyset.