Publikasjoner

DSA-rapport (tidligere StrålevernRapport) er DSAs serie for utredning, beskrivelser, analyser og evalueringer.

DSA-info (tidligere StrålevernInfo) omhandler et aktuelt tema over 1-4 sider.

DSA-hefte (tidligere StrålevernHefte) omfatter generell informasjon, råd og anbefalinger, normer og bestemmelser på strålevernområdet i Norge.

Veiledere til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Veilederne finnes kun elektronisk.

Teknisk dokument er en teknisk/vitenskapelig serie med fokus på måleteknikk, dosevurderinger, kalibreringer og laboratorierutiner.

Andre publikasjoner: Ulike publikasjoner som er utgitt av DSA eller andre.

Vis utvalg av publikasjoner

Type
År
Emne
  Tittel Emne Dato ▲ Last ned Type
+ SIS rapport 1986:5: Nedfall av cesium i Norge etter Tsjernobylulykken Tsjernobyl-ulykka 02.06.1986 Last ned StrålevernRapport
 
+ StrålevernRapport 1994:2: Radioactive fallout in Norway from the Chernobyl accident Tsjernobyl-ulykka 13.02.1994 Last ned StrålevernRapport
 
+ StrålevernRapport 1994:7: "Radioaktive avleiringer i oljeproduksjon - en strålehygienisk vurdering" Radioaktivt avfall 14.02.1994 Last ned StrålevernRapport
  Flere av olje og gassfeltene i Nordsjøen gir avleiringer på innsiden av forskjellige typer produksjonsutstyr som inneholder forhøyde konsentrasjoner av naturlig radioaktivitet. Dette kan forårsake både intern og ekstern eksponering av personell som arbeider med kontaminert materiell.
+ StrålevernRapport 1995:10: "Norwegian work on establishing a combined storage and disposal facility for low and intermediate level waste" Radioaktivt avfall 13.02.1995 Last ned NRPA Report
 
+ StrålevernRapport 11:1995: "Computer tomografi ved norske sykehus. Undersøkelsesteknikk og stråledose til pasient" CT 14.02.1995 Last ned StrålevernRapport
  Undersøkelsesteknikk og stråledose til pasient ved 7 typiske CT undersøkelser og 12 kliniske spørsmålsstillinger er kartlagt basert på en norsk spørreundersøkelse i 1994.
+ StrålevernRapport 1997:1: "Radioaktive avleiringer i olje- og gassproduksjon" Radioaktivt avfall 14.02.1997 Last ned StrålevernRapport
  I forbindelse med oljeproduksjon kan det oppkonsentreres naturlig radioaktive stoffer i avleiringer på innsiden av rør og annet utstyr som kommer i direkte kontakt med produksjonsvann. Det kan også oppkonsentreres naturlig radioaktive stoffer i tynne belegg i produksjons- og transportrør, samt i lagringstanker i forbindelse med gassproduksjon.
+ StrålevernRapport 1997:7: "The 1995 intercomparison of UV- and PAR instruments at the University of Oslo" UV-stråling 14.02.1997 Last ned StrålevernRapport
  En norsk UV og PAR interkomparasjon bestående av 3 spektralradiometre, 22 flerbånds- og enkeltbåndsradiometre og 2 PAR-målere ble arrangert i Oslo i juni 1995. Det ble foretatt synkroniserte utendørs målinger av naturlig UV og PAR, utendørs målinger på en portabel lampe og mørkeroms lampemålinger.
+ StralevernInfo 1:1997: Radioactive contamination in the Arctic Radioaktivitet i marint miljø 08.10.1997 Last ned StrålevernInfo
 
+ StralevernInfo 4:1997: Gode erfaringar frå beredskapsøvinga INEX-2-FIN Atomberedskap 08.10.1997 Last ned StrålevernInfo
 
+ StrålevernRapport 1998:1, "Immunological effects of low dose radiation" Mennesker 14.02.1998 Last ned StrålevernRapport
  Immunologiske parametre ble sammenholdt med interne årsdoser fra radiocesium i utvalgte personer med litt høye nivåer etter Tsjernobyl-nedfallet. Ingen eller bare små forandringer ble funnet, noe som tyder på at man ikke kan forvente alvorlige immunologiske helseeffekter.