Radioaktivitet i miljøet

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) overvåker regelmessig tilstanden og følger utviklingen av radioaktivitet i mennesker og miljø. De viktigste kildene til radioaktiv forurensning i landområdene er nedfall fra Tsjernobyl-ulykken og prøvesprengninger av atomvåpen i atmosfæren på 1950- og 1960-tallet. I marint miljø er i tillegg kjernekraftindustri og petroleumsvirksomheten i Nordsjøen av de viktigste kildene, men nivåene av radioaktiv forurensning her er generelt lave.

Radioaktive stoffer finnes overalt i naturen, og slik har det alltid vært. Det meste av radioaktiviteten som finnes i miljøet har oppstått helt naturlig, for eksempel radioaktive isotoper av uran, kalium og radon.

DSA arbeider for at det skal være minst mulig skadelige effekter av stråling på menneske og miljø. Dette innebærer at vi skal ha oversikt over tilstanden og utviklingen av radioaktivitet i miljøet og stråledoser til befolkningen. Overvåkning gir kunnskap som grunnlag for forvaltning og myndighetsutøvelse.
 • Radioaktivitet i sjømat

  Radioaktivitet i sjømat

  Nivåa av radioaktiv forureining i fisk og skaldyr blir overvaka for å sikre at sjømaten er trygg for norske forbrukarar og forbrukarar i andre land som importerer han.

  Les mer »
 • Radioaktivitet i luft og omgjevnadane

  Radioaktivitet i luft og omgjevnadane

  Direktoratet for strålevern og atomtryggleik (DSA) har seks luftfilterstasjonar som overvakar radioaktivitet i lufta i Noreg. Vi har også 33 automatiske målestasjonar, som måler radioaktivet i omgjevnadane og automatisk varslar om auka strå…

  Les mer »
 • Radioaktivitet i husdyr på beite

  Radioaktivitet i husdyr på beite

  Konsentrasjonen av radioaktivt cesium i utmark blir redusert svært langsamt. Husdyr som et beitevekstar i forureina utmark, får derfor høgare nivå av radioaktivitet i kjøt og mjølk enn andre husdyr.

  Les mer »
 • Radioaktivitet i reindriftsutøvarar

  Radioaktivitet i reindriftsutøvarar

  Reindriftsutøvarar er særleg sårbare for radioaktiv forureining fordi dei et mykje reinsdyrkjøt, som kan innehalde høge nivå i forureina område. For å følgje utviklinga og vurdere effektiviteten av ulike tiltak måler norske strålevernsmyndigheiter ra…

  Les mer »