Radioaktivitet i miljøet

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) overvåker regelmessig tilstanden og følger utviklingen av radioaktivitet i mennesker og miljø. De viktigste kildene til radioaktiv forurensning i landområdene er nedfall fra Tsjernobyl-ulykken og prøvesprengninger av atomvåpen i atmosfæren på 1950- og 1960-tallet. I marint miljø er i tillegg kjernekraftindustri og petroleumsvirksomheten i Nordsjøen av de viktigste kildene, men nivåene av radioaktiv forurensning her er generelt lave.

Radioaktive stoffer finnes overalt i naturen, og slik har det alltid vært. Det meste av radioaktiviteten som finnes i miljøet har oppstått helt naturlig, for eksempel radioaktive isotoper av uran, kalium og radon.

DSA arbeider for at det skal være minst mulig skadelige effekter av stråling på menneske og miljø. Dette innebærer at vi skal ha oversikt over tilstanden og utviklingen av radioaktivitet i miljøet og stråledoser til befolkningen. Overvåkning gir kunnskap som grunnlag for forvaltning og myndighetsutøvelse.
 • Radioaktivitet i plantar, sopp og lav

  Radioaktivitet i plantar, sopp og lav

  Tsjernobyl-ulykka førte til at lav fekk mykje radioaktiv forureining direkte frå nedfallet. No er det forureina lavet i stor grad beita ned. Sopp i forureina område inneheld generelt meir radioaktivitet enn plantar. Dette aukar nivåa i dyr som et sop…

  Les mer »
 • Radioaktiv forurensning i jord

  Radioaktiv forurensning i jord

  Tsjernobyl-ulykken førte med seg store mengder radioaktiv forurensning til Norge, spesielt til fjellområder i Sør-Norge og til Nord-Trøndelag og sørlige deler av Nordland. I naturlig jord har radioaktivt cesium en tendens til å ha lang oppholdstid i …

  Les mer »
 • Radioaktivitet i hjortedyr

  Radioaktivitet i hjortedyr

  Nivåene av radioaktivt cesium i elg, hjort, reinsdyr og rådyr varierer mellom ulike områder. Reinsdyr i Rondane/Dovre fikk mest radioaktivitet etter Tsjernobyl-ulykken. For tamreindriften i Oppland og Trønderlag er høye nivå av cesium-137 fortsatt et…

  Les mer »
 • Radioaktivitet i store rovdyr

  Radioaktivitet i store rovdyr

  Ulv, jerv, gaupe og bjørn får i seg radioaktivt cesium gjennom føde. Slik overføres radioaktiv forurensning til toppen av næringskjeden. De høyeste nivåene av cesium-137 i rovdyr finnes i områder med mye radioaktivt nedfall, samt der det finnes tamre…

  Les mer »