Radioaktivitet i miljøet

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) overvåker regelmessig tilstanden og følger utviklingen av radioaktivitet i mennesker og miljø. De viktigste kildene til radioaktiv forurensning i landområdene er nedfall fra Tsjernobyl-ulykken og prøvesprengninger av atomvåpen i atmosfæren på 1950- og 1960-tallet. I marint miljø er i tillegg kjernekraftindustri og petroleumsvirksomheten i Nordsjøen av de viktigste kildene, men nivåene av radioaktiv forurensning her er generelt lave.

Radioaktive stoffer finnes overalt i naturen, og slik har det alltid vært. Det meste av radioaktiviteten som finnes i miljøet har oppstått helt naturlig, for eksempel radioaktive isotoper av uran, kalium og radon.

DSA arbeider for at det skal være minst mulig skadelige effekter av stråling på menneske og miljø. Dette innebærer at vi skal ha oversikt over tilstanden og utviklingen av radioaktivitet i miljøet og stråledoser til befolkningen. Overvåkning gir kunnskap som grunnlag for forvaltning og myndighetsutøvelse.