Radon

Radon i inneluft øker risikoen for lungekreft. Risikoøkningen bestemmes av hvor lang tid man utsettes for radon og av hvor høyt radonnivået er. I skoler, barnehager og utleieboliger, som er omfattet av strålevernforskriften, stilles det bindende krav til radonnivåene. Når det gjelder andre bygninger, anbefaler Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) at de skal ha så lave radonnivåer som praktisk mulig og innenfor anbefalte grenseverdier.

Det er enkelt å måle radon, og dersom radonnivåene skulle vise seg å være for høye, finnes det effektive radonreduserende tiltak.

I tillegg til å forvalte radonkravene i strålevernforskriften, er det DSA oppgave å ha kunnskap om og oversikt over radoneksponeringen til befolkningen, og å veilede myndigheter, kommuner og publikum.

 • Radonarbeid i kommunene

  Radonarbeid i kommunene

  Kommunene har flere viktige radonoppgaver. De har blant annet ansvar for å føre tilsyn i skoler, barnehager og utleieboliger og for å gi innbyggerne god informasjon. Nedenfor har vi samlet informasjon og veiledning om noen av kommunenes oppgaver på d…

  Les mer »
 • Radon i arealplanlegging

  Radon i arealplanlegging

  Radon utgjør en helserisiko. Derfor er det viktig at kommunen tar hensyn til radon i arealplanleggingen. Denne nettsiden gir en oversikt over hva som gjør et område ekstra radonutsatt og hvilke hjelpemidler som er tilgjengelige for å vurdere dette. B…

  Les mer »
 • Kart og data - radon

  Kart og data - radon

  Flere typer kart og data kan benyttes for å vurdere hvor radonutsatt et område er. I boksen under finner du lenker til temasider som kan være av interesse.

  Les mer »