Røntgen og MR

Radiologi er en fellesbetegnelse for de apparatene som brukes for å ta bilder av kroppens ulike deler, funksjoner og fysiologiske prosesser ved diagnostiske undersøkelser. Røntgen, CT, MR og ultralyd er blant de teknikkene man bruker. I 2008 ble det utført 4,26 millioner radiologiske undersøkelser i Norge. Av dette utgjorde ultralyd og MR 1,1 millioner.
Det brukes både ioniserende og ikke-ioniserende stråling til å fremstille bilder. Ioniserende stråling brukes innen konvensjonell røntgen, angiografi og intervensjon, mammografi og CT. Denne strålingen har høy nok energi til å forårsake både akutte stråleskader og senskader som kreftutvikling.
Ikke-ioniserende stråling brukes innen MR og ultralyd. Denne strålingen er ikke forbundet med akutte stråleskader og senskader som kreftutvikling. Stråledosene er generelt lave innen radiologi og sannsynligheten for stråleskader er derfor liten.
 • Novembermøtet 2018

  Novembermøtet 2018

  Novembermøtet 2018 ble avholdt 20. november ved Radisson Blu Airport Hotel på Gardermoen. Tema for årets møte var klinisk revisjon og ikke-ioniserende strålebruk i sykehus.

  Les mer »
 • Hva er CT?

  Hva er CT?

  CT står for computed tomography (dataassistert snittfotografering) og er et viktig diagnostisk hjelpemiddel innen medisin. En CT undersøkelse fremstiller tynne tverrsnittbilder av kroppen ved bruk av røntgenstråler.

  Les mer »
 • Novembermøtet 2017

  Novembermøtet 2017

  Novembermøtet 2017 blir avholdt 21. november ved Hotell Park Inn på Gardermoen, i gangavstand fra flyplassen. Tema for årets møte er nye/endrede krav i strålevernforskriften og informasjon til pasienter etter nukleærmedisinsk undersøkelse.

  Les mer »
 • Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten

  Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten

  Nasjonalt system for innføring av nye metoder ble etablert for å sikre at pasienter så raskt som mulig skal få tilgang til nye metoder som er trygge og som har dokumentert effekt. Det skal også sikre at metoder som ikke har nødvendig dokumentert effe…

  Les mer »