Skjemaer

Her finnes skjemaer for:

  • søknad om godkjenning etter forskrift om strålevern og bruk av stråling
  • melding av enkelte typer strålekilder som ennå ikke inngår i Strålevernets elektroniske meldesystem
  • søknad om tilskudd under Regjeringens handlingsplan for atomvirksomhet og miljø i nordområdene (Atomhandlingsplanen)
  • veiledning til søknad om tillatelse til radioaktiv forurensning og håndtering av radioaktivt avfall 

Strålevernets meldesystem for strålekilder

  Tittel Emne Dato ▲ Bokmål Nynorsk
+ Søknad om godkjenning av laser klasser 3R, 3B, 4, brukt som laserpeker Laser og lys 01.01.2017 Last ned Last ned
  Laserpekere av klasse 3R, 3B og 4, krever godkjenning fra Strålevernet.
+ Søknad om godkjenning av bruk av kapslede radioaktive kilder (kat. M) Stråling i industri og forskning 25.11.2018 Last ned Last ned
  All bruk av kapslede radioaktive strålekilder med aktivitet større enn 2 x 106 unntaksgrensen i strålevernforskriftens vedlegg krever godkjenning i henhold til § 8 bokstav m). Dette gjelder uansett bruksområde for kilden, med mindre bruken ikke er dekket opp av andre bruksområder som også krever godkjenning (f.eks. industriell radiografi eller loggevirksomhet).
+ Veileder til søkere om tilskudd under Regjeringens handlingsplan for atomsikkerhet og miljø Atomhandlingsplanen 10.01.2019 Last ned
 
+ Tilskuddsordningen - rapporteringsskjema DSA Atomhandlingsplanen 10.01.2019 Last ned Last ned
 
+ Tilskuddsordningen - søknad om tilskudd DSA Atomhandlingsplanen 10.01.2019 Last ned Last ned
 
+ Tilskuddsordningen - skjema for sluttrapportering Atomhandlingsplanen 10.01.2019 Last ned Last ned
 
+ Retningslinjer for søknad om tillatelse til radioaktiv forurensning og håndtering av radioaktivt avfall Utslipp og avfall 17.09.2019 Last ned
 
+ Søknad om godkjenning av forhandlere av ioniserende strålekilder (kat. R) Stråling i industri og forskning 25.11.2019 Last ned Last ned
  I henhold til forskriftens § 8 r) skal forhandlere av ioniserende strålekilder godkjennes av Statens strålevern. (kat. R)
+ Søknad om godkjenning - Anskaffelse og administrasjon av radioaktivt legemiddel eller stoff i forbindelse med medisinsk og veterinærmedisinsk diagnostikk og behandling (kat. E) Nukleærmedisin 25.11.2019 Last ned Last ned
 
+ Søknad om godkjenning - Bruk av Cone Beam CT innen odontologi (kat. G) Tannrøntgen 25.11.2019 Last ned Last ned