Solarium

Bruk av solarium gir brunfarge og en følelse av velvære for mange. Dessverre er det også slik at overdreven soling, både utendørs og i solarium, gir økt risiko for hudkreft og andre hud- og øyeskader. Dette gjelder spesielt dersom solingen starter i ung alder. Vi har derfor 18-års aldersgrense i Norge for å tilby solarium til kosmetisk formål.
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) er ansvarlig myndighet for stråling fra solarier i Norge. Alle solarier til kosmetisk bruk må være klassifisert som UV-type 3 i henhold til Europeisk Standard, EN 60335-2-27, være meldt til DSA og publisert på vår solarieoversikt  over tillatte modeller. På disse temasidene finner du informasjon til både brukere, eiere og forhandlere av solarier og til kommuneansatte som fører tilsyn med solarier.