Spørsmål og svar

Ofte stilte spørsmål og svar.
Bruk menyen under for å velge tema.
  Spørsmål ▲ Emne Publisert
+ Er det alltid utslipp av radioaktivt jod i forbindelse med atomulykker? Jod 01.11.2018
 
 1. Nei, men det er ofte det.
 2. Jodtabletter er bare aktuelt dersom det blir mye radioaktivt jod i lufta.
+ Er det andre forhåndsregler jeg bør ta enn å spise jodtabletter ved en ulykke? Jod 01.11.2018
  Ja, man bør lytte til råd og anbefalinger som vil bli gitt gjennom offisielle kanaler dersom det skulle skje et utslipp av radioaktive stoffer. Nøyaktig hva dette vil være er situasjonsavhengig, men man kan forberede seg ved å lese mer på nrpa.no/atomberedskap.
+ Er det farlig å gå ut, for eksempel til apoteket, for skaffe jodtabletter når det har skjedd en atomhendelse? Jod 01.11.2018
  Ja, det kan det være. Kriseutvalget for atomberedskap kan gi råd om innendørsopphold i inntil 2 døgn, for å beskytte seg mot radioaktive stoffer i et utslipp. Derfor anbefales det at man har jodtabletter hjemme så man ikke trenger å dra ut og skaffe det når utslippet pågår.
+ Er det farlig å ta flere jodtabletter? Jod 01.11.2018
 
 1. Det kan være skadelig hvis man tar vesentlig mer enn det som er anbefalt.
 2. VIKTIG: Hos spedbarn (0–1 mnd) som inntar mer enn anbefalt dose, kan det være økt risiko for å utvikle lavt stoffskifte som kan påvirke nevropsykologisk utvikling. Alle nyfødte som får jodtablett eller ammes av en kvinne som tar det, skal følges opp av barnelege. Ta kontakt med fastlege snarest dersom babyen får jod.
+ Er det påbudt å ta jodtabletter i en slik situasjon? Hvorfor ikke? Er den egentlig farlig? Jod 01.11.2018
 
 1. Det gis ikke påbud om å ta medikamenter i Norge, ei heller med jod. Folk kan bestemme det selv, men vi anbefaler at man følger myndighetenes råd.
 2. Risikoen med å ta jod anses som ubetydelig (med mindre man har sykdommer som tilsier noe annet – se «Bivirkninger»).
+ Er det skadelig for barn å ta jodtabletter? Jod 01.11.2018
 

Når bruksanvisningen på pakningen følges, er det ikke farlig.

 1. Nyfødte som får jodtablett eller ammes av en kvinne som tar det, skal følges opp av barnelege. Ta kontakt med fastlege snarest dersom babyen får jod. Det skal tas blodprøver av babyen 7-10 dager etter at jodtablett er tatt. Nyfødte skal kun ta én dose jod.
 2. Hos spedbarn (0–1 mnd) som inntar mer enn anbefalt dose, kan det være økt risiko for å utvikle lavt stoffskifte som kan påvirke nevropsykologisk utvikling.
 3. Risikoen for bivirkninger er størst hos personer som på forhånd har sykdom i skjoldbruskkjertelen. Dette er tilstander som er uvanlige hos barn.
+ Er jod naturlig? Jod 01.11.2018
  Stabilt jod er et naturlig stoff som finnes i norsk natur som ikke er giftig i vanlige mengder.
+ Gravide og ammende, hvor mye skal de ta? Jod 01.11.2018
 
 1. Det er viktig å lese pakningsvedlegget og informasjon som man får på apotek ved kjøp av jodtabletter. Der står det hvor mye du skal ta.
 2. Gravide og ammende skal ikke ta mer enn én dose jod.
+ Går jodtablettene ut på dato? Jod 01.11.2018
  Ja, de har en påstemplet holdbarhet på 4 år. Jodtablettene er imidlertid svært stabile som betyr at de beholder kvaliteten selv etter utløpsdato. Dette vet vi fordi det er testet tidligere lagre av tabletter gjennom mange år uten at vi har sett en forringelse av kvaliteten.
+ Har barnehagene og skolene jod? Jod 01.11.2018
  Spør din kommune om dette da de vet best hvordan de har lagret jodtablettene sine.