Spørsmål og svar

Ofte stilte spørsmål og svar.
Bruk menyen under for å velge tema.
  Spørsmål ▼ Emne Publisert
+ Trenger jeg resept for å kjøpe jodtabletter? Jod 01.11.2018
  Nei.
+ Tjener legemiddelprodusenten på jodtablettene? Jod 01.11.2018
  Ja, som for alle andre reseptfrie medisiner i Norge.
+ Når skal jeg ta jodtabletter? Jod 01.11.2018
 
  1. Jodtabletter skal bare tas etter råd fra myndighetene. I tilfelle en atomulykke, vil råd bli gitt gjennom mediene, påwww.stralevernet.no og www.helsenorge.no.
  2. Det er viktig å ta tabletten så tett opptil eksponering som mulig. Myndighetene vil gi råd om akkurat når du bør ta det.
+ Myndighetene sier at jodtabletter kan forebygge kreft i skjoldbruskkjertelen. Kan man få andre skader fra ulykker med radioaktivitet? Jod 01.11.2018
 
  1. Ved atomulykker kan det komme utslipp av mange radioaktive stoffer. Disse kan føre til en økt risiko for andre typer kreft dersom beskyttende tiltak ikke iverksettes.
  2. Folk kan også bli preget av stress og bekymringer pga strålingen.
+ Myndighetene sier at det er økt fare for atomulykker og derfor skal jodtabletter ut til befolkningen. Hvilken fare er det snakk om? Jod 01.11.2018
 

Er det noe som kan skje nå? Skal jeg være redd for ubåter/Nord-Korea/russere/spioner/raketter/nytt Tsjernobyl/(Russiske/Svenske/Britiske/Franske) kraftverk/annet som kan avgi stråling?

  1. Det er ingen spesiell trussel mot Norge nå, men ulykker og hendelser kan skje med anlegg og fartøy i våre nærområder som har atomreaktorer.
  2. Det er lurt å være føre-var og forberede tiltak man kan gjøre selv dersom det skjer en atomhendelse. Å oppbevare jodtabletter hjemme, er et slikt tiltak.
  3. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har nettopp gitt ut en ny rapport om atomtrusler som kan lastes ned fra: https://www.nrpa.no/publikasjon/straalevernrapport-2018-10-endringer-i-trusselbildet.pdf

 

+ Myndighetene gikk ut med motstridende beskjeder etter Tsjernobyl-ulykken, hvordan kan jeg stole på at de nå gir korrekt informasjon? Jod 01.11.2018
 
  1. Ja, det var uheldig med forskjellige beskjeder den gangen. Det var også noe myndighetene lærte av. I dag sitter alle de relevante myndighetene i Kriseutvalget for atomberedskap og bestemmer i fellesskap hvilke tiltak som skal iverksettes når en atomhendelse inntreffer.
  2. Kriseutvalget for atomberedskap vil aktivt gå ut med informasjon til befolkningen om hva som skjer og gi råd om beskyttende tiltak dersom en atomhendelse skjer.
+ Kan radioaktivt jod gi andre krefttyper enn kreft i skjoldbruskkjertelen? Jod 01.11.2018
  Nei.
+ Kan man ta jodtablett forebyggende? Jod 01.11.2018
  Det hjelper ikke å ta tablettene hverken for tidlig eller for seint.  Man skal ta tablettene på det tidspunktet myndighetene mener det er mest sannsynlig at man kan bli eksponert for radioaktivt jod. Stabilt jod skilles raskt ut igjen av kroppen så derfor er timingen viktig. 
+ Kan man kreve at barnets skole skal ha et lager av jodtabletter? Jod 01.11.2018
  Nei, men det er anbefalt.
+ Kan jodtabletter i seg selv være kreftfremkallende? Jod 01.11.2018
  Nei.