Spørsmål og svar

Ofte stilte spørsmål og svar.
Bruk menyen under for å velge tema.
  Spørsmål Emne Publisert ▲
+ Hvorfor skal man ta jodtabletter? Jod 01.11.2018
 
 1. Ved en atomulykke kan radioaktivt jod bli spredd via luften og tas opp i skjoldbruskkjertelen når man puster inn forurenset luft og/eller inntar forurenset mat og drikke. Tilskudd av naturlig jod blokkerer opptaket av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen og reduserer da risikoen for å få kreft i skjoldbruskkjertelen.
 2. Jodtabletter beskytter bare mot radioaktivt jod, og ikke mot andre radioaktive stoffer.
+ Er det alltid utslipp av radioaktivt jod i forbindelse med atomulykker? Jod 01.11.2018
 
 1. Nei, men det er ofte det.
 2. Jodtabletter er bare aktuelt dersom det blir mye radioaktivt jod i lufta.
+ Myndighetene sier at det er økt fare for atomulykker og derfor skal jodtabletter ut til befolkningen. Hvilken fare er det snakk om? Jod 01.11.2018
 

Er det noe som kan skje nå? Skal jeg være redd for ubåter/Nord-Korea/russere/spioner/raketter/nytt Tsjernobyl/(Russiske/Svenske/Britiske/Franske) kraftverk/annet som kan avgi stråling?

 1. Det er ingen spesiell trussel mot Norge nå, men ulykker og hendelser kan skje med anlegg og fartøy i våre nærområder som har atomreaktorer.
 2. Det er lurt å være føre-var og forberede tiltak man kan gjøre selv dersom det skjer en atomhendelse. Å oppbevare jodtabletter hjemme, er et slikt tiltak.
 3. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har nettopp gitt ut en ny rapport om atomtrusler som kan lastes ned fra: https://www.nrpa.no/publikasjon/straalevernrapport-2018-10-endringer-i-trusselbildet.pdf

 

+ Hvordan kan et utslipp av radioaktivt jod skje? Jod 01.11.2018
 
 1. Radioaktivt jod dannes i en atomreaktor som ledd i en kjedereaksjon i reaktorbrenselet. Ved et utslipp fra reaktoren i forbindelse med en ulykke, vil radioaktivt jod spres til omgivelsene som gass eller partikler som kan fraktes lange avstander med vinden.
 2. I Norge kan en risikere å bli eksponert for radioaktivt jod i forbindelse med hendelser ved de norske forskningsreaktorene, og ved utenlandske atomreaktorer og atomdrevne fartøy i våre nærområder.
+ Hvem skal ta jodtabletter? Jod 01.11.2018
 
 1. Det viktigste er at barn og unge under 18 år, gravide og ammende tar jodtabletter siden de har størst risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen.
 2. I spesielle situasjoner, kan det bli aktuelt med jodtabletter også for voksne mellom 18 og 40 år.
 3. Voksne over 40 år har liten risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen pga radioaktivt jod og man har ikke sett noen reduksjon av kreftrisiko for denne aldersgruppen ved å ta jodtabletter. Derfor anbefaler myndighetene ikke jodtabletter til denne gruppen.
 4. Bruk ikke jodtabletter:
  - dersom du er allergisk overfor kaliumjodid eller noen av de andre innholdsstoffene i legemidlet (listet opp i pakningsvedlegget).
  - hvis du har betennelse i skjoldbruskkjertelen (thyreoiditt)
  - hvis du har forstyrrelser i skjoldbruskkjertelfunksjonen
  - hvis du har dermatitis herpetiformis (Duhrings sykdom)
 5. Hva hvis jeg ikke vet at jeg har disse lidelsene?
  Dersom man har en av disse lidelsene, vet man vanligvis om det. Men er du usikker, spør fastlegen din på forhånd.
 6. Jeg er under utredning for thyreoditt/Duhringssykdom/lidelse i skjoldbruskkjertelen e.l., hva skal jeg gjøre?
  Du må ta kontakt med fastlegen din og ikke ta tabletter før det er avklart med legen.
 7. Jeg har operert bort skjoldbruskkjertelen, hva med meg?
  Da trenger du ikke ta jodtabletter, for du har ingen skjoldbruskkjertel som kan ta opp radioaktivt jod. Det du evt puster inn av radioaktivt jod, vil skilles ut helt naturlig.
 8. eg har medisinske spørsmål om min helse og jodtabletter
  Da må du ta kontakt med fastlegen.
 9. Hva hvis man er 39 år og 51 uker, eller 40 år og 1 uke? Går grensen akkurat på 40 år?
  - Grensen på 40 år er en praktisk grense. Dersom du har tabletter for hånden og er over 40, kan du også ta tabletter – men det gir deg antakelig ingen reduksjon i kreftrisiko.
  - Dersom en familie ikke har nok tabletter til alle, så skal man prioritere barn og unge under 18 år, gravide og ammende.
 10. Jeg prøver å bli gravid, men er det ikke ennå?
  Da skal du ta vanlig voksen dose.
 11. Kan eldre folk ta jodtabletter?
  - Myndighetene anbefaler ikke jodtabletter for voksne over 40 år. Det er ikke farlig om du tar det, men det gir ingen reduksjon i risikoen for å få kreft i skjoldbruskkjertelen.
  - For eldre mennesker er det i tillegg større sjanse for bivirkninger fra jodtabletter.
 12. Bør jeg ta jodtabletter for sikkerhets skyld selv om jeg ikke er i målgruppen?
  Nei. Dersom man ikke er i målgruppen, vil ikke jodtabletter gi noen reduksjon i risikoen for å få kreft i skjoldbruskkjertelen.
 13. Jeg er vegetarianer/veganer/har spesielt kosthold og tar daglig tilskudd av jod. Trenger jeg å ta jodtabletter da?
  Ja, fordi mengden jod i kosttilskudd er for liten til å mette skjoldbruskkjertelen med jod. Ved en atomhendelse bør derfor alle i målgruppen ta en jodtablett som inneholder nok jod til å ha en beskyttende effekt.
+ Myndighetene gikk ut med motstridende beskjeder etter Tsjernobyl-ulykken, hvordan kan jeg stole på at de nå gir korrekt informasjon? Jod 01.11.2018
 
 1. Ja, det var uheldig med forskjellige beskjeder den gangen. Det var også noe myndighetene lærte av. I dag sitter alle de relevante myndighetene i Kriseutvalget for atomberedskap og bestemmer i fellesskap hvilke tiltak som skal iverksettes når en atomhendelse inntreffer.
 2. Kriseutvalget for atomberedskap vil aktivt gå ut med informasjon til befolkningen om hva som skjer og gi råd om beskyttende tiltak dersom en atomhendelse skjer.
+ Hvordan skaffer jeg meg jodtabletter? Jod 01.11.2018
 
 1. Jodtabletter kan du kjøpe reseptfritt på apoteket.
 2. Sentrale myndigheter anbefaler alle i målgruppen å kjøpe dette på apoteket for hjemmelagring.
+ Hvor mye koster jodtabletter? Jod 01.11.2018
 
 1. En pakke på 10 stk koster ca. 299,-
 2. En vanlig familie trenger kun en pakke.
+ Kan jeg kjøpe jodtabletter og ha det hjemme for sikkerhetsskyld? Jod 01.11.2018
  Ja, jodtabletter er bra å ha liggende hjemme som en del av familiens egenberedskap.
+ Kan jeg kjøpe jodtabletter billigere i Sverige? Jod 01.11.2018
 
 1. Nei, i Sverige selger de ikke jodtabletter på apotek.
 2. Det selges ikke på apotek i Danmark heller.
 3. I Finland, Frankrike, Belgia og noen andre europeiske land selges jodtabletter på apoteket. Vi anbefaler likevel at du kjøper det i Norge slik at du får pakningsvedlegget og informasjonsbrosjyre på norsk, slik at du tar riktig dosering av jod.