Spørsmål og svar

Ofte stilte spørsmål og svar.
Bruk menyen under for å velge tema.
  Spørsmål ▲ Emne Publisert
+ Er "stråling" fra husholdningsapparat eller varmekabler farlig? Strøm og høyspent 11.12.2014
 

Det er ikke dokumentert noen helseeffekter ved eksponering for strøm fra husholdningsapparater og varmekabler så lenge verdiene er lavere enn grenseverdien som er 200 mikrotesla (µT). Dette gjelder for både voksne og barn.

Typiske verdier i boliger som ikke er i nærheten av høyspentanlegg er 0,1-0,01 µT, og det er kun ved helt spesielle situasjoner man blir eksponert for verdier nær grenseverdien.

Les mer om strøm og helseeffekter.

+ Er "stråling" fra høyspentanlegg farlig? Strøm og høyspent 02.01.2014
 

Det er ikke dokumentert noen helseeffekter ved eksponering for høyspentanlegg så lenge verdiene er lavere enn grenseverdien som er 200 mikrotesla (µT). Dette gjelder for både voksne og barn. I dagliglivet vil ingen bli eksponert for verdier i nærheten av grenseverdien.

Typiske verdier i boliger som ikke er i nærheten av høyspentanlegg er 0,1-0,01 µT. Verdiene rett under de kraftigste høyspentlinjene vi har i Norge kan komme opp i 15-20 µT, og i enkelte tilfeller noe høyere tett inntil store transformatorer.

Les mer om strøm og helseeffekter. 

+ Er billige solbriller like bra som dyre? Sol og UV 22.10.2009
  Ja, tester har vist at billige solbriller som regel beskytter minst like godt mot UV-stråling som dyre solbriller. Noe av årsaken til dette er at plast stopper UV-stråling bedre enn det glass gjør, og billige solbriller har som regel plastglass, mens i dyrere solbriller er det mer vanlig med glass. Vær imidlertid oppmerksom på at utformingen av brillene også er avgjørende for hvor god beskyttelse du får. Briller med smale glass vil f.eks. slippe inn mye UV-stråling langs kantene og dermed gi dårlig beskyttelse. CE-merkede briller tilfredsstiller internasjonale krav til UV-beskyttelse.
+ Er det alltid utslipp av radioaktivt jod i forbindelse med atomulykker? Jod 01.11.2018
 
  1. Nei, men det er ofte det.
  2. Jodtabletter er bare aktuelt dersom det blir mye radioaktivt jod i lufta.
+ Er det andre forhåndsregler jeg bør ta enn å spise jodtabletter ved en ulykke? Jod 01.11.2018
  Ja, man bør lytte til råd og anbefalinger som vil bli gitt gjennom offisielle kanaler dersom det skulle skje et utslipp av radioaktive stoffer. Nøyaktig hva dette vil være er situasjonsavhengig, men man kan forberede seg ved å lese mer på nrpa.no/atomberedskap.
+ Er det en fare for at jeg må foreta en provosert abort etter en røntgenundersøkelse i tidlig gravid? Radiologi 22.10.2009
 

Nei, kommer man ikke opp i slike stråledoser i røntgendiagnostikk. Stråledosen til foster vil for alle vanlige undersøkelser (vanlig røntgen, CT, nukleærmedisinsk diagnostikk) ligge godt under de verdiene en vurderer som indikasjon for abort.

Se også StrålevernInfo 15:2005: "Graviditet og røntgenstråling".

+ Er det farlig å gå ut, for eksempel til apoteket, for skaffe jodtabletter når det har skjedd en atomhendelse? Jod 01.11.2018
  Ja, det kan det være. Kriseutvalget for atomberedskap kan gi råd om innendørsopphold i inntil 2 døgn, for å beskytte seg mot radioaktive stoffer i et utslipp. Derfor anbefales det at man har jodtabletter hjemme så man ikke trenger å dra ut og skaffe det når utslippet pågår.
+ Er det farlig å oppholde seg nær en antenne? Basestasjon 23.10.2009
 

Oppholder man seg nærmere enn 10 meter rett foran en antenne i samme høyde kan grenseverdien overskrides. Antennene er stort sett plassert på steder vanlige folk ikke har adgang, på tak, i master eller på husfasader, det gjør at det sjelden er anledning til å befinne seg på områder hvor verdiene kan bli for høye.

Bak og under antennene er verdiene svært lave. Det innebærer at antenner på eget tak og/eller fasade ikke vil gi særlig forhøyede verdier i boligen. Lekeplasser og fotballbaner er som regel så langt unna at verdiene vil være svært lave.

+ Er det farlig å spise mat som er varmet opp i mikrobølgeovn? 05.07.2010
  Mikrobølgene i ovnen forsvinner straks apparatet er avslått. Da finnes det ikke noen mikrobølger igjen hverken i ovnen eller i det som er varmet opp.
Les mer om produktsikkerhet ved mikrobølgeovner på Matportalen.no.
+ Er det farlig å ta flere jodtabletter? Jod 01.11.2018
 
  1. Det kan være skadelig hvis man tar vesentlig mer enn det som er anbefalt.
  2. VIKTIG: Hos spedbarn (0–1 mnd) som inntar mer enn anbefalt dose, kan det være økt risiko for å utvikle lavt stoffskifte som kan påvirke nevropsykologisk utvikling. Alle nyfødte som får jodtablett eller ammes av en kvinne som tar det, skal følges opp av barnelege. Ta kontakt med fastlege snarest dersom babyen får jod.