Spørsmål og svar

Ofte stilte spørsmål og svar.
Bruk menyen under for å velge tema.
  Spørsmål Emne ▲ Publisert
+ Har det noe å si om jeg tar det på fastende mage eller har spist mye før jeg tar tablettene? Jod 01.11.2018
 
 1. Faste/med mat – begge går fint
 2. Jodtabletter skal tas med rikelig drikke.
+ Har jodtabletter noen bivirkninger? Jod 01.11.2018
 
 1. Som alle legemidler kan kaliumjodid gi bivirkninger.
 2. Det oppstår sjelden bivirkninger ved engangsinntak av kaliumjodid dersom advarslene og forsiktighetsreglene som er gitt følges.
 3. Bivirkningsfrekvensen er svært lav i alle aldre. Forstyrrelser av stoffskiftet og allergiske reaksjoner forekommer.
 4. Risikoen for bivirkninger er størst hos personer som på forhånd har sykdom i skjoldbruskkjertelen.
 5. Bruk ikke jodtabletter:
  - dersom du er allergisk overfor kaliumjodid eller noen av de andre innholdsstoffene i legemidlet (listet opp i pakningsvedlegget).
  - hvis du har betennelse i skjoldbruskkjertelen (thyreoiditt)
  - hvis du har forstyrrelser i skjoldbruskkjertelfunksjonen
  - hvis du har dermatitis herpetiformis (Duhrings sykdom)
+ Hva hvis jeg ikke skaffer meg jodtabletter? Vil kommunen dele det ut til meg gratis? Jod 01.11.2018
 
 1. Alle oppfordres til å kjøpe jodtabletter på apotek for hjemmelagring.
 2. Kommuner har fått mulighet til å bestille jodtabletter for kommunal lagring. Disse er forbeholdt barn og unge under 18 år, gravide og ammende.
 3. Dersom du ikke har jodtabletter tilgjengelig under en atomulykke, bør du følge de andre beskyttende tiltakene som myndighetene vil gi råd om.
+ Hva skjer hvis jeg tar for mye jod? Jod 01.11.2018
 
 1. Overdose er sjeldent farlig, men en overdose kan gjøre bivirkningene verre.
 2. Som med alle legemidler kontakter du Giftinformasjonen (telefon 22 59 13 00) dersom du har fått i deg for mye legemiddel ved et uhell.
+ Hvem bestemmer at befolkningen skal ta jodtabletter? Jod 01.11.2018
 
 1. Kriseutvalget for atomberedskap gir offisielt råd om hvem som skal ta jodtabletter.
 2. De følger internasjonale og nordiske anbefalinger for når det er nødvendig å ta jodtabletter. 
 3. Dette blir nøye vurdert av fagpersoner dersom det skulle bli nødvendig.
+ Hvem skal ta jodtabletter? Jod 01.11.2018
 
 1. Det viktigste er at barn og unge under 18 år, gravide og ammende tar jodtabletter siden de har størst risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen.
 2. I spesielle situasjoner, kan det bli aktuelt med jodtabletter også for voksne mellom 18 og 40 år.
 3. Voksne over 40 år har liten risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen pga radioaktivt jod og man har ikke sett noen reduksjon av kreftrisiko for denne aldersgruppen ved å ta jodtabletter. Derfor anbefaler myndighetene ikke jodtabletter til denne gruppen.
 4. Bruk ikke jodtabletter:
  - dersom du er allergisk overfor kaliumjodid eller noen av de andre innholdsstoffene i legemidlet (listet opp i pakningsvedlegget).
  - hvis du har betennelse i skjoldbruskkjertelen (thyreoiditt)
  - hvis du har forstyrrelser i skjoldbruskkjertelfunksjonen
  - hvis du har dermatitis herpetiformis (Duhrings sykdom)
 5. Hva hvis jeg ikke vet at jeg har disse lidelsene?
  Dersom man har en av disse lidelsene, vet man vanligvis om det. Men er du usikker, spør fastlegen din på forhånd.
 6. Jeg er under utredning for thyreoditt/Duhringssykdom/lidelse i skjoldbruskkjertelen e.l., hva skal jeg gjøre?
  Du må ta kontakt med fastlegen din og ikke ta tabletter før det er avklart med legen.
 7. Jeg har operert bort skjoldbruskkjertelen, hva med meg?
  Da trenger du ikke ta jodtabletter, for du har ingen skjoldbruskkjertel som kan ta opp radioaktivt jod. Det du evt puster inn av radioaktivt jod, vil skilles ut helt naturlig.
 8. eg har medisinske spørsmål om min helse og jodtabletter
  Da må du ta kontakt med fastlegen.
 9. Hva hvis man er 39 år og 51 uker, eller 40 år og 1 uke? Går grensen akkurat på 40 år?
  - Grensen på 40 år er en praktisk grense. Dersom du har tabletter for hånden og er over 40, kan du også ta tabletter – men det gir deg antakelig ingen reduksjon i kreftrisiko.
  - Dersom en familie ikke har nok tabletter til alle, så skal man prioritere barn og unge under 18 år, gravide og ammende.
 10. Jeg prøver å bli gravid, men er det ikke ennå?
  Da skal du ta vanlig voksen dose.
 11. Kan eldre folk ta jodtabletter?
  - Myndighetene anbefaler ikke jodtabletter for voksne over 40 år. Det er ikke farlig om du tar det, men det gir ingen reduksjon i risikoen for å få kreft i skjoldbruskkjertelen.
  - For eldre mennesker er det i tillegg større sjanse for bivirkninger fra jodtabletter.
 12. Bør jeg ta jodtabletter for sikkerhets skyld selv om jeg ikke er i målgruppen?
  Nei. Dersom man ikke er i målgruppen, vil ikke jodtabletter gi noen reduksjon i risikoen for å få kreft i skjoldbruskkjertelen.
 13. Jeg er vegetarianer/veganer/har spesielt kosthold og tar daglig tilskudd av jod. Trenger jeg å ta jodtabletter da?
  Ja, fordi mengden jod i kosttilskudd er for liten til å mette skjoldbruskkjertelen med jod. Ved en atomhendelse bør derfor alle i målgruppen ta en jodtablett som inneholder nok jod til å ha en beskyttende effekt.
+ Hvis det ikke har kommet råd fra KU, men man har hørt om en ulykke selv, via forskjellige medier, bør man da ta jodtabletter med en gang da, før myndighetene kommer på banen? Jod 01.11.2018
  Nei. Man skal kun ta jodtabletter på anbefaling fra myndighetene.
+ Hvis man ikke har tabletter hjemme og det blir gitt råd om å ta, men det samtidig er gitt råd om innendørsopphold. Hva skal man prioritere? Holde seg inne eller dra ut og skaffe seg jod? Jod 01.11.2018
 
 1. Innendørsopphold bør da prioriteres siden det beskytter mot alle radioaktive stoffer, mens jodtabletter bare beskytter mot radioaktivt jod.
 2. Det er spesielt viktig at barn og unge under 18, gravide og ammende holder seg innendørs, mens det kan bli gitt råd om at andre grupper i befolkningen kan gå ut i helt nødvendige ærend, f.eks. for å skaffe jodtabletter til de mest sårbare individene.
+ Hvis skolen deler ut jod, kan man reservere seg mot at det gis til mitt barn? Jod 01.11.2018
  Ja, skolene bør ha et samtykkeskjema for dette.
+ Hvor mye jod skal jeg ta? Jod 01.11.2018
  Det er svært viktig at man følger doseringen på pakningen og informasjonen som følger med.