Spørsmål og svar

Ofte stilte spørsmål og svar.
Bruk menyen under for å velge tema.
  Spørsmål Emne Publisert ▲
+ Trenger jeg resept for å kjøpe jodtabletter? Jod 01.11.2018
  Nei.
+ Hvordan oppbevares jodtablettene? Jod 01.11.2018
 
 1. Vanlig romtemperatur (15°C - 25°C).
 2. Som andre medisiner, skal de oppbevares utilgjengelig for barn.
+ Hvorfor må jeg betale for jodtablettene selv, dersom myndigheten mener vi skal ta det? Jod 01.11.2018
 
 1. Myndighetene gir ikke ut legemidler gratis. Dette er tilsvarende som for andre reseptfrie legemidler og vaksiner (tamiflu, influensa) som den enkelte må betale selv.
 2. Myndighetene vil gi råd om at man skal ta tabletter, det er ikke et pålegg.
 3. Man har et selvstendig ansvar for egen beredskap.
+ Jeg har ikke råd til å kjøpe jodtabletter, hva gjør jeg da? Jod 01.11.2018
  Da må du forhøre deg der du ellers søker om tilskudd, vanligvis i kommunen. Statlige myndigheter gir ikke ut medisiner gratis.
+ Når skal jeg ta jodtabletter? Jod 01.11.2018
 
 1. Jodtabletter skal bare tas etter råd fra myndighetene. I tilfelle en atomulykke, vil råd bli gitt gjennom mediene, påwww.stralevernet.no og www.helsenorge.no.
 2. Det er viktig å ta tabletten så tett opptil eksponering som mulig. Myndighetene vil gi råd om akkurat når du bør ta det.
+ Hvem bestemmer at befolkningen skal ta jodtabletter? Jod 01.11.2018
 
 1. Kriseutvalget for atomberedskap gir offisielt råd om hvem som skal ta jodtabletter.
 2. De følger internasjonale og nordiske anbefalinger for når det er nødvendig å ta jodtabletter. 
 3. Dette blir nøye vurdert av fagpersoner dersom det skulle bli nødvendig.
+ Hvordan får jeg vite at jeg bør ta jodtabletter? Jod 01.11.2018
  Sentrale myndigheter vil gå bredt ut i media med beskjed om hvem som bør ta jod-tabletter og når.
+ Kan man ta jodtablett forebyggende? Jod 01.11.2018
  Det hjelper ikke å ta tablettene hverken for tidlig eller for seint.  Man skal ta tablettene på det tidspunktet myndighetene mener det er mest sannsynlig at man kan bli eksponert for radioaktivt jod. Stabilt jod skilles raskt ut igjen av kroppen så derfor er timingen viktig. 
+ Jodtablettene skal tas inntil 4 timer etter at radioaktivt jod er pustet inn - er det da for sent etter 6 eller 8 timer? Jod 01.11.2018
 
 1. Det har fortsatt litt effekt å ta tabletter etter 6 eller 8 timer, men det har ikke noen hensikt et døgn etter eller senere.
 2. Dersom man tar jodtabletter et døgn eller senere etter at radioaktivt jod er pustet inn, kan inntaket ha en negativ effekt. Å innta jod altfor sent gir ingen reduksjon i risiko, og kan tvert om hindre utskillelse av radioaktivt jod fra skjoldbruskkjertelen slik at man får en høyere stråledose.
 3. I noen sjeldne tilfeller kan befolkningen bli eksponert for radioaktivt jod i mer enn 24 timer. Hvis det skjer, kan det være aktuelt for noen befolkningsgrupper å ta en dose stabilt jod hver 24. time i noen få dager. Dette anbefales IKKE for nyfødte, gravide og ammende.
+ Er det farlig å gå ut, for eksempel til apoteket, for skaffe jodtabletter når det har skjedd en atomhendelse? Jod 01.11.2018
  Ja, det kan det være. Kriseutvalget for atomberedskap kan gi råd om innendørsopphold i inntil 2 døgn, for å beskytte seg mot radioaktive stoffer i et utslipp. Derfor anbefales det at man har jodtabletter hjemme så man ikke trenger å dra ut og skaffe det når utslippet pågår.