Spørsmål og svar

Ofte stilte spørsmål og svar.
Bruk menyen under for å velge tema.
  Spørsmål ▼ Emne Publisert
+ Når skal jeg ta jodtabletter? Jod 01.11.2018
 
  1. Jodtabletter skal bare tas etter råd fra myndighetene. I tilfelle en atomulykke, vil råd bli gitt gjennom mediene, påwww.stralevernet.no og www.helsenorge.no.
  2. Det er viktig å ta tabletten så tett opptil eksponering som mulig. Myndighetene vil gi råd om akkurat når du bør ta det.
+ Når og hvor er solen sterkest? Sol og UV 22.10.2009
 

Når solen står høyt på himmelen, har UV-strålene kortere gangvei gjennom atmosfæren enn når solen står lavere på himmelen. Dermed blir mindre av strålingen absorbert, og UV-strålingen som når oss blir sterkere. UV-nivået varierer derfor sterkt med tid på dagen, årstiden og med breddegraden. Solen er altså sterkest midt på dagen og UV-strålingen blir sterkere jo nærmere ekvator en kommer og jo nærmere høysommer det er.

Sommersola i Sør-Norge er opptil 40-50 % av tropisk sol, så solbeskyttelse er påkrevd også her hjemme. Solen er ikke like intens i Nord-Norge, men målinger vi gjør på Andøya viser at intensiteten av strålene midt på dagen bare er 30 prosent mindre enn midt på dagen i Sør-Norge. Det går med andre ord fint an å bli solbrent også i Nord-Norge.

+ Når får jeg vite resultatet av undersøkelsen? Nukleærmedisin 15.01.2014
  Undersøkelsen krever gransking av bilder og bearbeidelse i datamaskin. Resultatene vil derfor ikke foreligge før en tid etter undersøkelsen. Inneliggende pasienter vil som oftest få vite resultatet samme eller neste dag. Polikliniske pasienter vil kunne få resultatet i løpet av noen få dager, mens for undersøkelser som krever blodprøve vil svaret kunne gis i løpet av ca. 1–2 uker.
+ Må man ha godkjenning for alle laserpekere? Laserpekere 07.05.2015
  Nei, man trenger ikke godkjenning for svake laserpekerne under 1 milliwatt. Det betyr de pekerne som ikke er klasse 3R, 3B eller 4. Laserpekere som er tenkt brukt i undervisningsøyemed til å peke på presentasjoner etc. er som regel under 1 milliwatt og trenger derfor ikke godkjenning.
+ Må jeg ha godkjenning for å ha en sterk laserpeker? Laserpekere 07.05.2015
  Ja, du må ha godkjenning fra Statens strålevern for å eie, besitte, tilvirke, importere, eksportere, overlate, håndtere, bruke eller selge sterke laserpekere.
+ Myndighetene sier at jodtabletter kan forebygge kreft i skjoldbruskkjertelen. Kan man få andre skader fra ulykker med radioaktivitet? Jod 01.11.2018
 
  1. Ved atomulykker kan det komme utslipp av mange radioaktive stoffer. Disse kan føre til en økt risiko for andre typer kreft dersom beskyttende tiltak ikke iverksettes.
  2. Folk kan også bli preget av stress og bekymringer pga strålingen.
+ Myndighetene sier at det er økt fare for atomulykker og derfor skal jodtabletter ut til befolkningen. Hvilken fare er det snakk om? Jod 01.11.2018
 

Er det noe som kan skje nå? Skal jeg være redd for ubåter/Nord-Korea/russere/spioner/raketter/nytt Tsjernobyl/(Russiske/Svenske/Britiske/Franske) kraftverk/annet som kan avgi stråling?

  1. Det er ingen spesiell trussel mot Norge nå, men ulykker og hendelser kan skje med anlegg og fartøy i våre nærområder som har atomreaktorer.
  2. Det er lurt å være føre-var og forberede tiltak man kan gjøre selv dersom det skjer en atomhendelse. Å oppbevare jodtabletter hjemme, er et slikt tiltak.
  3. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har nettopp gitt ut en ny rapport om atomtrusler som kan lastes ned fra: https://www.nrpa.no/publikasjon/straalevernrapport-2018-10-endringer-i-trusselbildet.pdf

 

+ Myndighetene gikk ut med motstridende beskjeder etter Tsjernobyl-ulykken, hvordan kan jeg stole på at de nå gir korrekt informasjon? Jod 01.11.2018
 
  1. Ja, det var uheldig med forskjellige beskjeder den gangen. Det var også noe myndighetene lærte av. I dag sitter alle de relevante myndighetene i Kriseutvalget for atomberedskap og bestemmer i fellesskap hvilke tiltak som skal iverksettes når en atomhendelse inntreffer.
  2. Kriseutvalget for atomberedskap vil aktivt gå ut med informasjon til befolkningen om hva som skjer og gi råd om beskyttende tiltak dersom en atomhendelse skjer.
+ Lekker det mikrobølger ut av ovnen? 05.07.2010
  Det kan være noe lekkasje av mikrobølger, selv om mikrobølgeovnen i utgangspunktet er et lukket system. Alle godkjente modeller skal oppfylle internasjonale krav til maksimal tillatt lekkasjestråling, tilsvarende slitasje etter lengre tids bruk.  Feltet avtar raskt med avstand, så ved å holde noe avstand til ovnen under bruk unngår du eksponering. Feil bruk eller skader på mikrobølgeovnen kan medføre økt lekkasjer. Det kan også dårlig renhold av døråpning – og pakninger. Ikke bruk en ovn du mistenker det er noe feil med. Reparasjoner må kun utføres av fagfolk.
+ Lekker det mikrobølger ut av ovnen? Strøm og høyspent 24.07.2014
  Det kan være noe lekkasje av mikrobølger, selv om mikrobølgeovnen i utgangspunktet er et lukket system. Alle godkjente modeller skal oppfylle internasjonale krav til maksimal tillatt lekkasjestråling, tilsvarende slitasje etter lengre tids bruk. Feltet avtar raskt med avstand, så ved å holde noe avstand til ovnen under bruk unngår du eksponering. Feil bruk eller skader på mikrobølgeovnen kan medføre økt lekkasjer. Ikke bruk en ovn du mistenker det er noe feil med. Reparasjoner må kun utføres av fagfolk.