Spørsmål og svar

Ofte stilte spørsmål og svar.
Bruk menyen under for å velge tema.
  Spørsmål Emne ▲ Publisert
+ Blir strålingen sterkere med flere antenner på en mast? Basestasjon 23.10.2009
  Ja, man summerer strålingen fra hver antenne. Vanligvis er bidraget fra hver antenne så svakt at det ikke blir spesielt høye verdier selv om det er flere antenner på samme sted.
+ Er det farlig å oppholde seg nær en antenne? Basestasjon 23.10.2009
 

Oppholder man seg nærmere enn 10 meter rett foran en antenne i samme høyde kan grenseverdien overskrides. Antennene er stort sett plassert på steder vanlige folk ikke har adgang, på tak, i master eller på husfasader, det gjør at det sjelden er anledning til å befinne seg på områder hvor verdiene kan bli for høye.

Bak og under antennene er verdiene svært lave. Det innebærer at antenner på eget tak og/eller fasade ikke vil gi særlig forhøyede verdier i boligen. Lekeplasser og fotballbaner er som regel så langt unna at verdiene vil være svært lave.

+ Gir norske myndigheter de samme anbefalinger som andre land? Basestasjon 23.10.2009
  Norge gir i all hovedsak de samme anbefalinger som andre land i Europa. I tillegg er de nordiske strålevernsmyndighetene enige om at det ikke finnes vitenskapelig belegg for at stråling fra trådløse sendere forårsaker skadelige helseeffekter så lenge grenseverdiene ikke overskrides.
+ Hva er en basestasjon? Basestasjon 23.10.2009
  En basestasjon består av flere antenneelementer og selve senderen. Senderen er plassert i en egen utstyrshytte eller i et eget rom og er så godt skjermet at feltstyrkenivået i omgivelsene er neglisjerbart sammenlignet med gjeldende retningslinjer. Basestasjonenes antenner er som regel montert i master 10-50 meter over bakken, på fasader eller på tak.
+ Hvordan stråler antenner på basestasjoner? Basestasjon 23.10.2009
 

Hver antenne sender ut signaler i en bestemt retning nesten horisontalt. Feltstyrken i antennens hovedstråleretning kan innenfor ca. 10 meters avstand overskride grenseverdien for befolkningen, men antennenes plassering på steder vanlige folk ikke har adgang, på tak, i master eller på husfasader, gjør at det sjelden er anledning til å befinne seg områder hvor verdiene kan bli for høye.

Her kan du lese mer om hvordan basestasjoner stråler. 

 

+ Er det alltid utslipp av radioaktivt jod i forbindelse med atomulykker? Jod 01.11.2018
 
  1. Nei, men det er ofte det.
  2. Jodtabletter er bare aktuelt dersom det blir mye radioaktivt jod i lufta.
+ Er det andre forhåndsregler jeg bør ta enn å spise jodtabletter ved en ulykke? Jod 01.11.2018
  Ja, man bør lytte til råd og anbefalinger som vil bli gitt gjennom offisielle kanaler dersom det skulle skje et utslipp av radioaktive stoffer. Nøyaktig hva dette vil være er situasjonsavhengig, men man kan forberede seg ved å lese mer på nrpa.no/atomberedskap.
+ Er det farlig å gå ut, for eksempel til apoteket, for skaffe jodtabletter når det har skjedd en atomhendelse? Jod 01.11.2018
  Ja, det kan det være. Kriseutvalget for atomberedskap kan gi råd om innendørsopphold i inntil 2 døgn, for å beskytte seg mot radioaktive stoffer i et utslipp. Derfor anbefales det at man har jodtabletter hjemme så man ikke trenger å dra ut og skaffe det når utslippet pågår.
+ Er det farlig å ta flere jodtabletter? Jod 01.11.2018
 
  1. Det kan være skadelig hvis man tar vesentlig mer enn det som er anbefalt.
  2. VIKTIG: Hos spedbarn (0–1 mnd) som inntar mer enn anbefalt dose, kan det være økt risiko for å utvikle lavt stoffskifte som kan påvirke nevropsykologisk utvikling. Alle nyfødte som får jodtablett eller ammes av en kvinne som tar det, skal følges opp av barnelege. Ta kontakt med fastlege snarest dersom babyen får jod.
+ Er det påbudt å ta jodtabletter i en slik situasjon? Hvorfor ikke? Er den egentlig farlig? Jod 01.11.2018
 
  1. Det gis ikke påbud om å ta medikamenter i Norge, ei heller med jod. Folk kan bestemme det selv, men vi anbefaler at man følger myndighetenes råd.
  2. Risikoen med å ta jod anses som ubetydelig (med mindre man har sykdommer som tilsier noe annet – se «Bivirkninger»).