Spørsmål og svar

Ofte stilte spørsmål og svar.
Bruk menyen under for å velge tema.
  Spørsmål Emne Publisert ▼
+ Hva hvis jeg ikke skaffer meg jodtabletter? Vil kommunen dele det ut til meg gratis? Jod 01.11.2018
 
 1. Alle oppfordres til å kjøpe jodtabletter på apotek for hjemmelagring.
 2. Kommuner har fått mulighet til å bestille jodtabletter for kommunal lagring. Disse er forbeholdt barn og unge under 18 år, gravide og ammende.
 3. Dersom du ikke har jodtabletter tilgjengelig under en atomulykke, bør du følge de andre beskyttende tiltakene som myndighetene vil gi råd om.
+ Er det andre forhåndsregler jeg bør ta enn å spise jodtabletter ved en ulykke? Jod 01.11.2018
  Ja, man bør lytte til råd og anbefalinger som vil bli gitt gjennom offisielle kanaler dersom det skulle skje et utslipp av radioaktive stoffer. Nøyaktig hva dette vil være er situasjonsavhengig, men man kan forberede seg ved å lese mer på nrpa.no/atomberedskap.
+ Myndighetene sier at jodtabletter kan forebygge kreft i skjoldbruskkjertelen. Kan man få andre skader fra ulykker med radioaktivitet? Jod 01.11.2018
 
 1. Ved atomulykker kan det komme utslipp av mange radioaktive stoffer. Disse kan føre til en økt risiko for andre typer kreft dersom beskyttende tiltak ikke iverksettes.
 2. Folk kan også bli preget av stress og bekymringer pga strålingen.
+ Hvor stor er risikoen for å utvikle kreft når man blir eksponert for radioaktivt jod? Jod 01.11.2018
 
 1. Skjoldbruskkjertelkreft er en veldig sjelden kreftform, spesielt hos barn.
 2. Det er få ulykker som vi kan vurdere risikoen ut fra, men man har sett er at forekomsten av kreft i skjoldbruskkjertelen øker betraktelig dersom man blir utsatt for radioaktivt jod, spesielt hos barn.
+ Kan radioaktivt jod gi andre krefttyper enn kreft i skjoldbruskkjertelen? Jod 01.11.2018
  Nei.
+ Er jod naturlig? Jod 01.11.2018
  Stabilt jod er et naturlig stoff som finnes i norsk natur som ikke er giftig i vanlige mengder.
+ Jeg har ikke Graves sykdom, men andre sykdommer som nedsetter immunforsvaret, skal det tas hensyn til når det gjelder jodtabletter? Jod 01.11.2018
  Dette skal ikke ha noe å si for det å ta jodtabletter. Men er du i tvil så spør din fastlege på forhånd.
+ Kan jodtabletter i seg selv være kreftfremkallende? Jod 01.11.2018
  Nei.
+ Hva skjer hvis jeg tar for mye jod? Jod 01.11.2018
 
 1. Overdose er sjeldent farlig, men en overdose kan gjøre bivirkningene verre.
 2. Som med alle legemidler kontakter du Giftinformasjonen (telefon 22 59 13 00) dersom du har fått i deg for mye legemiddel ved et uhell.
+ Er det farlig å ta flere jodtabletter? Jod 01.11.2018
 
 1. Det kan være skadelig hvis man tar vesentlig mer enn det som er anbefalt.
 2. VIKTIG: Hos spedbarn (0–1 mnd) som inntar mer enn anbefalt dose, kan det være økt risiko for å utvikle lavt stoffskifte som kan påvirke nevropsykologisk utvikling. Alle nyfødte som får jodtablett eller ammes av en kvinne som tar det, skal følges opp av barnelege. Ta kontakt med fastlege snarest dersom babyen får jod.