Spørsmål og svar

Ofte stilte spørsmål og svar.
Bruk menyen under for å velge tema.
  Spørsmål ▲ Emne Publisert
+ Er det farligere å bruke solarium enn å være i naturlig sol? Solarium 15.06.2012
 

All overdreven soling gir økt risiko for hudkreft, uansett om det er i sola ute eller i et solarium. Men strålingen fra solarier er mer intens enn strålingen fra sola i Norge, og er dessuten annerledes sammensatt. Målinger har også vist store forskjeller i styrken fra ett solarium til et annet. Norske solarier gir omtrent seks ganger mer UVA enn Oslos sommersol og dobbelt så mye UVB. UVA gir rask brunfarge, men bidrar ikke til å herde eller beskytte huden mot senere UV-eksponering. Det er UVB som bidrar til å herde huden slik at den tåler mer sol. I et solarium soler du også hele kroppen på en gang, mens du ute i solen kun soler maksimalt halve kroppen.

 

 

+ Er det helseskadelig å betjene en mikrobølgeovn? 05.07.2010
  Risikoen for skadelig mikrobølgestråling ved normal betjening av en mikrobølgeovn er liten. Alle ovner skal være utstyrt med minst to separate sikkerhetsbrytere som bryter strømmen til mikrobølgegeneratoren når døren åpnes. Når ovnen slås av eller døren åpnes, opphører derfor mikrobølgene. Så lenge mikrobølgeovnen er hel og i orden og bruksanvisningen følges, vil den fra et strålevernssynspunkt ikke innebære noen helserisiko. Feil bruk eller skader på mikrobølgeovnen kan føre til eksponering for høyere nivåer. Feil og skader på mikrobølgeovn må kun repareres av fagfolk.
+ Er det indikasjon for provosert abort etter en røntgenundersøkelse av tidlig gravid? Radiologi 22.10.2009
 

Nei, generelt ikke. Stråledose til foster vil for alle vanlige undersøkelsesprotokoller (vanlig røntgen, CT, nukleærmedisinsk diagnostikk) ligge godt under de verdiene en vurderer som indikasjon for abort isolert sett. Dette presiseres, da det er mye misforståelser her! Det er viktig å kunne informere pasienten om størrelsesorden av dose til foster for aktuell undersøkelse og risikoaspekter rundt dette, slik at det ikke oppstår unødig bekymring rundt en nødvendig undersøkelse.

Se også StrålevernInfo 15:2005: "Graviditet og røntgenstråling".

+ Er det lurt å skjerme pasientens gonader (eggstokker og testikler) ved for eksempel thorax fotografering? Radiologi 22.10.2009
  En skjerming av pasientens gonader, ved for eksempel røntgen thorax, vil ikke gi noen praktisk dosereduksjon. Den spredte strålingen som genereres ved eksponeringen, vil i all hovedsak genereres i pasienten selv, og den kan ikke skjermes vekk. I tillegg er gonadene langt fra primærstrålefeltet ved røntgen thorax. Dette bør avdelingen ha en enhetlig holdning til, slik at man unngår at pasienter synes at ”radiografen som tok bildene forrige gangen var flink, fordi jeg fikk blybeskyttelse”.
+ Er det lurt å ta solarium før Sydenturen? Sol og UV 22.10.2009
 

Nei, det anbefales ikke. Tar du solarium som ”grunnlag” før en Sydentur, kan du bli lurt til å oppholde deg lengre tid i solen enn du bør. Dermed øker du mengden UV-stråling du utsetter huden for, og kreftrisikoen øker.

Fargen du oppnår rett etter et solariebesøk øker ikke pigmentene i huden og gjør ikke overhuden tykkere, slik man oppnår over lengre tids soling. Huden tåler dermed ikke den sterke Sydensolen bedre av å ta solarium rett før avreise. Ta heller pauser fra solen midt på dagen, bruk solhatt, solbriller og lette klær.

+ Er det mange under 18 år som får føflekkreft? Solarium 15.06.2012
 

Nei, men grunnlaget for å utvikle hudkreft oppstår gjerne tidlig. Derfor er det bra å utsette, og aller helst unngå bruk av solarium. Føflekkreft er en av de krefttypene som rammer unge, selv om de fleste får denne krefttypen etter fylte 50 år.

 

 


 

+ Er det noe jeg må være forsiktig med før eller etter en nukleærmedisinsk undersøkelse? Nukleærmedisin 15.01.2014
 

Vanligvis er det ingen spesielle forberedelser før en NM undersøkelse. Imidlertid krever noen undersøkelser at du møter fastende eller har sluttet å ta enkelte medikamenter en viss tid. Noen ganger kan det også være nødvendig med en kort medikamentperiode i tilslutning til undersøkelsen. Skulle noe av dette være nødvendig, vil du få beskjed og bli orientert av sykehuset i god tid.

Strålebelastningen for andre personer du er sammen med vil være ubetydelig.

+ Er det noen fordeler med UV-stråling? Sol og UV 22.10.2009
 

Den mest veldokumenterte positive effekten av UV-stråling er at den stimulerer dannelsen av D-vitamin i huden, men for dette behøves det kun små mengder UVB-stråling. I vintermånedene gir ikke sola nok UVB-stråling på våre nordlige breddegrader til at det dannes D-vitamin i huden. Vinterstid kan det derfor bli nødvendig å dekke D-vitaminbehovet gjennom kostholdet. UV-stråling anvendes også i medisinske behandlinger, hovedsaklig behandling av psoriasis. Da brukes kunstige UV-kilder og behandlingen utføres av medisinsk kyndig personell.

+ Er det påbudt å ta jodtabletter i en slik situasjon? Hvorfor ikke? Er den egentlig farlig? Jod 01.11.2018
 
  1. Det gis ikke påbud om å ta medikamenter i Norge, ei heller med jod. Folk kan bestemme det selv, men vi anbefaler at man følger myndighetenes råd.
  2. Risikoen med å ta jod anses som ubetydelig (med mindre man har sykdommer som tilsier noe annet – se «Bivirkninger»).
+ Er det skadelig for barn å ta jodtabletter? Jod 01.11.2018
 

Når bruksanvisningen på pakningen følges, er det ikke farlig.

  1. Nyfødte som får jodtablett eller ammes av en kvinne som tar det, skal følges opp av barnelege. Ta kontakt med fastlege snarest dersom babyen får jod. Det skal tas blodprøver av babyen 7-10 dager etter at jodtablett er tatt. Nyfødte skal kun ta én dose jod.
  2. Hos spedbarn (0–1 mnd) som inntar mer enn anbefalt dose, kan det være økt risiko for å utvikle lavt stoffskifte som kan påvirke nevropsykologisk utvikling.
  3. Risikoen for bivirkninger er størst hos personer som på forhånd har sykdom i skjoldbruskkjertelen. Dette er tilstander som er uvanlige hos barn.