Spørsmål og svar

Ofte stilte spørsmål og svar.
Bruk menyen under for å velge tema.
  Spørsmål ▲ Emne Publisert
+ Hvor mye koster jodtabletter? Jod 01.11.2018
 
 1. En pakke på 10 stk koster ca. 299,-
 2. En vanlig familie trenger kun en pakke.
+ Hvor stor er risikoen for å utvikle kreft når man blir eksponert for radioaktivt jod? Jod 01.11.2018
 
 1. Skjoldbruskkjertelkreft er en veldig sjelden kreftform, spesielt hos barn.
 2. Det er få ulykker som vi kan vurdere risikoen ut fra, men man har sett er at forekomsten av kreft i skjoldbruskkjertelen øker betraktelig dersom man blir utsatt for radioaktivt jod, spesielt hos barn.
+ Hvordan får jeg vite at jeg bør ta jodtabletter? Jod 01.11.2018
  Sentrale myndigheter vil gå bredt ut i media med beskjed om hvem som bør ta jod-tabletter og når.
+ Hvordan gir jeg jodtablett til en baby/småbarn? Jod 01.11.2018
 

Over 3 år – følg pakningsvedlegget, tabletten kan knuses og løses opp i drikke.
b. Under 3 år – da avhenger det av hvilket merke jodtabletter du har.
i. Har du kjøpt tablettene på apotek i Norge? Da skal det være tabletter av merket Jodix. Har du informasjonsbrosjyren som ble delt ut sammen med tablettene? Da skal du følge det som står der. Brosjyren inneholder oppskrift for Jodix fra Orion – gjengitt under.
ii. Har du fått tablettene på annen måte? Hvilket merke står det på esken? Antagelig er dette da Kaliumjodid Recip utdelt av kommunen – oppskrift følger lenger ned for barn under 3 år.

Tabletter kjøpt på apotek i Norge Jodix fra Orion (130 mg) - Barn under 3 år følger denne doseringen:
1.  Legg 1 tablett i et drikkeglass.
2.  Tilsett 20 ml vann eller melk i glasset. Bruk sprøyte til å måle opp væsken. Rør rundt til tabletten har løst seg opp.
For barn under 1 måned: Trekk ut 2,5 ml av løsningen med sprøyte og gi til barnet
(tilsvarer 1/8 tablett (16,25 mg)).
For barn 1 måned-3 år: Trekk ut 5 ml av løsningen med sprøyte og gi til barnet
(tilsvarer ¼ tablett (32,5 mg)).
3. For å sikre at barnet har fått i seg hele legemiddelmengden bør man i etterkant skylle sprøyten med nytt vann eller ny melk. Vannet eller melken som har skylt sprøyten gis til barnet.
4. Gi barnet rikelig med drikke etterpå.

Tabletter av merket Kaliumjodid Recip (65 mg) - Barn under 3 år følger denne doseringen:
1.  Legg 2 tabletter i et drikkeglass.
2.  Tilsett 20 ml vann eller melk i glasset. Bruk sprøyte til å måle opp væsken. Rør rundt til tablettene har løst seg opp.
For barn under 1 måned: Trekk ut 2,5 ml av løsningen med sprøyte og gi til barnet
(tilsvarer 1/4 tablett (16,25 mg)).
For barn 1 måned-3 år: Trekk ut 5 ml av løsningen med sprøyte og gi til barnet
(tilsvarer 1/2 tablett (32,5 mg)).
3. For å sikre at barnet har fått i seg hele legemiddelmengden bør man i etterkant skylle sprøyten med nytt vann eller ny melk. Vannet eller melken som har skylt sprøyten gis til barnet.
4. Gi barnet rikelig med drikke etterpå.

c. Alle nyfødte (0 – 1 måneds alder) som får jodtabletter og/eller som ammes av en kvinne som tar det, skal følges opp av fastlege i samråd med barnelege. Ta derfor snarest kontakt med fastlegen etter at babyen har fått jod. Det skal tas blodprøver av babyen etter 7-10 dager. Nyfødte skal kun ta én dose jod.

+ Hvordan kan et utslipp av radioaktivt jod skje? Jod 01.11.2018
 
 1. Radioaktivt jod dannes i en atomreaktor som ledd i en kjedereaksjon i reaktorbrenselet. Ved et utslipp fra reaktoren i forbindelse med en ulykke, vil radioaktivt jod spres til omgivelsene som gass eller partikler som kan fraktes lange avstander med vinden.
 2. I Norge kan en risikere å bli eksponert for radioaktivt jod i forbindelse med hendelser ved de norske forskningsreaktorene, og ved utenlandske atomreaktorer og atomdrevne fartøy i våre nærområder.
+ Hvordan kan jeg finne ut om min kommune har et lager av jodtabletter? Jod 01.11.2018
  Ta kontakt med din kommune.
+ Hvordan oppbevares jodtablettene? Jod 01.11.2018
 
 1. Vanlig romtemperatur (15°C - 25°C).
 2. Som andre medisiner, skal de oppbevares utilgjengelig for barn.
+ Hvordan skaffer jeg meg jodtabletter? Jod 01.11.2018
 
 1. Jodtabletter kan du kjøpe reseptfritt på apoteket.
 2. Sentrale myndigheter anbefaler alle i målgruppen å kjøpe dette på apoteket for hjemmelagring.
+ Hvorfor må jeg betale for jodtablettene selv, dersom myndigheten mener vi skal ta det? Jod 01.11.2018
 
 1. Myndighetene gir ikke ut legemidler gratis. Dette er tilsvarende som for andre reseptfrie legemidler og vaksiner (tamiflu, influensa) som den enkelte må betale selv.
 2. Myndighetene vil gi råd om at man skal ta tabletter, det er ikke et pålegg.
 3. Man har et selvstendig ansvar for egen beredskap.
+ Hvorfor skal man ta jodtabletter? Jod 01.11.2018
 
 1. Ved en atomulykke kan radioaktivt jod bli spredd via luften og tas opp i skjoldbruskkjertelen når man puster inn forurenset luft og/eller inntar forurenset mat og drikke. Tilskudd av naturlig jod blokkerer opptaket av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen og reduserer da risikoen for å få kreft i skjoldbruskkjertelen.
 2. Jodtabletter beskytter bare mot radioaktivt jod, og ikke mot andre radioaktive stoffer.