Spørsmål og svar

Ofte stilte spørsmål og svar.
Bruk menyen under for å velge tema.
  Spørsmål Emne Publisert ▲
+ Hvis det ikke har kommet råd fra KU, men man har hørt om en ulykke selv, via forskjellige medier, bør man da ta jodtabletter med en gang da, før myndighetene kommer på banen? Jod 01.11.2018
  Nei. Man skal kun ta jodtabletter på anbefaling fra myndighetene.
+ Er det påbudt å ta jodtabletter i en slik situasjon? Hvorfor ikke? Er den egentlig farlig? Jod 01.11.2018
 
 1. Det gis ikke påbud om å ta medikamenter i Norge, ei heller med jod. Folk kan bestemme det selv, men vi anbefaler at man følger myndighetenes råd.
 2. Risikoen med å ta jod anses som ubetydelig (med mindre man har sykdommer som tilsier noe annet – se «Bivirkninger»).
+ Har det noe å si om jeg tar det på fastende mage eller har spist mye før jeg tar tablettene? Jod 01.11.2018
 
 1. Faste/med mat – begge går fint
 2. Jodtabletter skal tas med rikelig drikke.
+ Hvor mye jod skal jeg ta? Jod 01.11.2018
  Det er svært viktig at man følger doseringen på pakningen og informasjonen som følger med.
+ Hvordan gir jeg jodtablett til en baby/småbarn? Jod 01.11.2018
 

Over 3 år – følg pakningsvedlegget, tabletten kan knuses og løses opp i drikke.
b. Under 3 år – da avhenger det av hvilket merke jodtabletter du har.
i. Har du kjøpt tablettene på apotek i Norge? Da skal det være tabletter av merket Jodix. Har du informasjonsbrosjyren som ble delt ut sammen med tablettene? Da skal du følge det som står der. Brosjyren inneholder oppskrift for Jodix fra Orion – gjengitt under.
ii. Har du fått tablettene på annen måte? Hvilket merke står det på esken? Antagelig er dette da Kaliumjodid Recip utdelt av kommunen – oppskrift følger lenger ned for barn under 3 år.

Tabletter kjøpt på apotek i Norge Jodix fra Orion (130 mg) - Barn under 3 år følger denne doseringen:
1.  Legg 1 tablett i et drikkeglass.
2.  Tilsett 20 ml vann eller melk i glasset. Bruk sprøyte til å måle opp væsken. Rør rundt til tabletten har løst seg opp.
For barn under 1 måned: Trekk ut 2,5 ml av løsningen med sprøyte og gi til barnet
(tilsvarer 1/8 tablett (16,25 mg)).
For barn 1 måned-3 år: Trekk ut 5 ml av løsningen med sprøyte og gi til barnet
(tilsvarer ¼ tablett (32,5 mg)).
3. For å sikre at barnet har fått i seg hele legemiddelmengden bør man i etterkant skylle sprøyten med nytt vann eller ny melk. Vannet eller melken som har skylt sprøyten gis til barnet.
4. Gi barnet rikelig med drikke etterpå.

Tabletter av merket Kaliumjodid Recip (65 mg) - Barn under 3 år følger denne doseringen:
1.  Legg 2 tabletter i et drikkeglass.
2.  Tilsett 20 ml vann eller melk i glasset. Bruk sprøyte til å måle opp væsken. Rør rundt til tablettene har løst seg opp.
For barn under 1 måned: Trekk ut 2,5 ml av løsningen med sprøyte og gi til barnet
(tilsvarer 1/4 tablett (16,25 mg)).
For barn 1 måned-3 år: Trekk ut 5 ml av løsningen med sprøyte og gi til barnet
(tilsvarer 1/2 tablett (32,5 mg)).
3. For å sikre at barnet har fått i seg hele legemiddelmengden bør man i etterkant skylle sprøyten med nytt vann eller ny melk. Vannet eller melken som har skylt sprøyten gis til barnet.
4. Gi barnet rikelig med drikke etterpå.

c. Alle nyfødte (0 – 1 måneds alder) som får jodtabletter og/eller som ammes av en kvinne som tar det, skal følges opp av fastlege i samråd med barnelege. Ta derfor snarest kontakt med fastlegen etter at babyen har fått jod. Det skal tas blodprøver av babyen etter 7-10 dager. Nyfødte skal kun ta én dose jod.

+ Gravide og ammende, hvor mye skal de ta? Jod 01.11.2018
 
 1. Det er viktig å lese pakningsvedlegget og informasjon som man får på apotek ved kjøp av jodtabletter. Der står det hvor mye du skal ta.
 2. Gravide og ammende skal ikke ta mer enn én dose jod.
+ Har jodtabletter noen bivirkninger? Jod 01.11.2018
 
 1. Som alle legemidler kan kaliumjodid gi bivirkninger.
 2. Det oppstår sjelden bivirkninger ved engangsinntak av kaliumjodid dersom advarslene og forsiktighetsreglene som er gitt følges.
 3. Bivirkningsfrekvensen er svært lav i alle aldre. Forstyrrelser av stoffskiftet og allergiske reaksjoner forekommer.
 4. Risikoen for bivirkninger er størst hos personer som på forhånd har sykdom i skjoldbruskkjertelen.
 5. Bruk ikke jodtabletter:
  - dersom du er allergisk overfor kaliumjodid eller noen av de andre innholdsstoffene i legemidlet (listet opp i pakningsvedlegget).
  - hvis du har betennelse i skjoldbruskkjertelen (thyreoiditt)
  - hvis du har forstyrrelser i skjoldbruskkjertelfunksjonen
  - hvis du har dermatitis herpetiformis (Duhrings sykdom)
+ Er det skadelig for barn å ta jodtabletter? Jod 01.11.2018
 

Når bruksanvisningen på pakningen følges, er det ikke farlig.

 1. Nyfødte som får jodtablett eller ammes av en kvinne som tar det, skal følges opp av barnelege. Ta kontakt med fastlege snarest dersom babyen får jod. Det skal tas blodprøver av babyen 7-10 dager etter at jodtablett er tatt. Nyfødte skal kun ta én dose jod.
 2. Hos spedbarn (0–1 mnd) som inntar mer enn anbefalt dose, kan det være økt risiko for å utvikle lavt stoffskifte som kan påvirke nevropsykologisk utvikling.
 3. Risikoen for bivirkninger er størst hos personer som på forhånd har sykdom i skjoldbruskkjertelen. Dette er tilstander som er uvanlige hos barn.
+ Er det farlig å ta flere jodtabletter? Jod 01.11.2018
 
 1. Det kan være skadelig hvis man tar vesentlig mer enn det som er anbefalt.
 2. VIKTIG: Hos spedbarn (0–1 mnd) som inntar mer enn anbefalt dose, kan det være økt risiko for å utvikle lavt stoffskifte som kan påvirke nevropsykologisk utvikling. Alle nyfødte som får jodtablett eller ammes av en kvinne som tar det, skal følges opp av barnelege. Ta kontakt med fastlege snarest dersom babyen får jod.
+ Hva skjer hvis jeg tar for mye jod? Jod 01.11.2018
 
 1. Overdose er sjeldent farlig, men en overdose kan gjøre bivirkningene verre.
 2. Som med alle legemidler kontakter du Giftinformasjonen (telefon 22 59 13 00) dersom du har fått i deg for mye legemiddel ved et uhell.