Spørsmål og svar

Ofte stilte spørsmål og svar.
Bruk menyen under for å velge tema.
  Spørsmål ▲ Emne Publisert
+ Av hvem får jeg vite resultatet av undersøkelsen? Nukleærmedisin 15.01.2014
  Henvisende lege får tilsendt resultatet skriftlig eller elektronisk.
+ Blir jeg radioaktiv selv? Nukleærmedisin 15.01.2014
 

Ja, en kort periode vil radioaktiviteten befinne seg i kroppen din. Ved de fleste undersøkelser vil imidlertid det aller meste av radioaktiviteten forsvinne fra kroppen din i løpet av det første døgnet. Det anbefales å drikke rikelig med væske og late vannet ofte de første timene etter undersøkelsen for å hjelpe til med å skille ut radioaktiviteten fra kroppen. Hvor lenge du bør fortsette å drikke væske vil avhenge av undersøkelsen/behandlingen og hvilke radiofarmaka som er brukt. Spør legen!

Strålebelastningen for andre personer du er sammen med vil være ubetydelig.

+ Blir strålingen fra mobiltelefonen større om man ringer til noen langt borte? Mobil og trådløst 23.10.2009
  Nei. Mobiltelefonen kommuniserer alltid med nærmeste basestasjon. Denne kommuniserer videre med omverdenen.
+ Blir strålingen sterkere med flere antenner på en mast? Basestasjon 23.10.2009
  Ja, man summerer strålingen fra hver antenne. Vanligvis er bidraget fra hver antenne så svakt at det ikke blir spesielt høye verdier selv om det er flere antenner på samme sted.
+ Bør jeg som gravid radiograf arbeide med mammografi? Radiologi 22.10.2009
  Ved mammografi brukes det lav energi på røntgenstrålingen. Følgelig vil dette medføre en begrenset dannelse av spredt stråling til omgivelsene samt en liten penetreringsevne. I tillegg står radiografen bak en blyglasskjerm som gir god beskyttelse. Et mammografilaboratorium er, med tanke på strålerisiko, et av de sikrere stedene for en radiograf å arbeide på.
+ Bør pasienten få tilbud om thyroideabeskytter ved rtg. thorax? Radiologi 22.10.2009
  Nei, det viktige må være å blende inn til området av klinisk interesse, og da bør thyroidea ligge godt utenfor det primære strålefeltet.
+ Bør pasienter som tar tannrøntgen beskytte skjoldbruskkjertelen (bruke thyroideakrage)? Tannrøntgen 23.01.2014
 
  • Ved intraoral tannrøntgen (vanlig tannrøntgen) bør det brukes thyroideakrage dersom skjoldbruskkjertelen treffes av eller er veldig nær primærstrålen.
  • Ved ceph-undersøkelser bør pasienter bruke thyroideakrage dersom strålefeltet treffer skjoldbruskkjertelen, så lenge dette ikke forstyrrer det kliniske bildet.
  • Ved OPG og CBCT-undersøkelser vil ofte bruk av thyroideakrage forstyrre det ferdige bildet, og anbefales generelt ikke. Et viktig stråleverntiltak for å redusere stråledosen til skjoldbruskkjertelen for pasient, er å blende inn strålefeltet slik at det sammenfaller med området av klinisk interesse.  
Tannklinikken bør utarbeide prosedyrer på i hvilke tilfeller det er aktuelt å bruke thyroideakrage på pasient.
+ Bør pasienter som tar tannrøntgen bruke blyfrakk? Tannrøntgen 23.01.2014
  Nei, dette er ikke nødvendig fordi spredt stråling ned til mageområdet er neglisjerbar. Gravide trenger heller ikke å bruke blyfrakk.
+ Bør ungdom ta solarium? Solarium 26.03.2010
 

Fra 1. juli 2012 blir det forbudt for barn og ungdom under 18 år å ta solarium. Det skyldes at overdreven soling i sol og solarium kan gi deg hudkreft. Jo mer solarium du bruker, desto mer utsatt er du og risikoen øker ved bruk av solarium i ung alder.  Strålingen i et solarium er dessuten flere ganger sterkere enn solen i Norge.

 

+ Eksempler på berettiget bruk Laserpekere 07.05.2015
  Bruk av laserpeker i regi av astronomiforeninger for å peke på stjerner vil være eksempel på bruk som er berettiget. Andre eksempler kan være bruk av laserpekere i forbindelse med geologisk arbeid eller for å skremme fugler på flyplasser.