Spørsmål og svar

Ofte stilte spørsmål og svar.
Bruk menyen under for å velge tema.
  Spørsmål ▼ Emne Publisert
+ Vil en nukleærmedisinsk undersøkelse gjøre vondt? Nukleærmedisin 15.01.2014
  Den eneste smerten ved en nukleærmediske undersøkelse kan være fra nålen som brukes ved injeksjon av radioaktivt materiale i en blodåre. Ved noen nukleærmediske undersøkelser gis radioaktiviteten via munnen og nål trengs ikke.
+ Trenger man ekstra solbeskyttelse i Syden? Sol og UV 22.10.2009
  Ja. UV-intensiteten ved Middelhavet er om sommeren svært høy, til ekstrem (UVI mellom 9 og 11). Nærmere ekvator kan UV-intensiteten være enda høyere. Ved å ta noen pauser fra sola midt på dagen, reduseres dagsdosen av UV betraktelig. Gå innendørs, sett deg under en parasoll innimellom, bruk solhatt, langarmet skjorte, solkrem med høy faktor, minst 15, og smør deg ofte. Det er lett å glemme å smøre seg hvis man er på byferie og går ute store deler av dagen, men husk at det også da kan det være nødvendig med solbeskyttelse.
+ Trenger jeg å være urolig for mine pårørende i Japan? 08.03.2012
  Det er ingen grunn til uro. Men vi anbefaler alle i Japan til å følge japanske myndigheters anbefalinger.

+ Trenger jeg resept for å kjøpe jodtabletter? Jod 01.11.2018
  Nei.
+ Tjener legemiddelprodusenten på jodtablettene? Jod 01.11.2018
  Ja, som for alle andre reseptfrie medisiner i Norge.
+ Stråler trådløse telefoner mer enn mobiltelefoner? 23.10.2009
 

I utgangspunktet ikke. Trådløse telefoner bruker samme teknologi som mobiltelefoner. Radiobølger (elektromagnetiske felt) sendes mellom håndsettet og basestasjonen. Signalet er imidlertid ikke helt det samme som ved mobilbruk, og rekkevidden er vesentlig kortere. Ved mobilbruk kan basestasjonen være flere kilometer unna, mens basestasjonen ved trådløs telefoni vanligvis ikke er mer enn noen titalls meter fra håndsettet. Den korte avstanden gjør at signalet fra en trådløs telefon kan være en brøkdel av signalet til en mobiltelefon.

Normalt vil SAR-verdiene for trådløse telefoner ligge mellom 0,05 - 0,1 W/kg (Watt per kilo kroppsvekt). Uansett hvordan du bruker en trådløs telefon vil ikke de anbefalte retningslinjene på 2 W/kg bli overskredet.

+ Stråler trådløse telefoner mer enn mobiltelefoner? Mobil og trådløst 24.07.2014
  I utgangspunktet ikke. Trådløse telefoner bruker samme teknologi som mobiltelefoner. Radiobølger (elektromagnetiske felt) sendes mellom håndsettet og basestasjonen/laderen, og rekkevidden er vesentlig kortere enn for mobiltelefoner. Ved mobilbruk kan basestasjonen være flere kilometer unna, mens basestasjonen ved trådløs telefoni vanligvis ikke er mer enn noen titalls meter fra håndsettet. Mobiltelefoner justerer sendestyrken etter dekningsforholdene. Ved god dekning vil en mobiltelefon sende svakt, svakere enn en trådløs hustelefon. Det motsatte vil være tilfelle ved dårlige dekningsforhold.
+ Stråler en påslått telefon selv om den ikke brukes? Mobil og trådløst 24.07.2014
  Ja. En påslått telefon sender ut signaler i forbindelse med oppgradering av programvaren. I tillegg sender den ut en signaturpuls for å «si fra» til nærmeste basestasjon om hvor den er. Strålingen i forbindelse med disse funksjonene er så kortvarig at det ikke er grunn til å ta noen forholdsregler.
+ Skal man spørre alle kvinner i fertil alder om mulighet for graviditet uavhengig av hvilket område man skal undersøke, eller bare dersom undersøkelsen omfatter abdomen/bekkenområdet? Radiologi 22.10.2009
 

Ja, man bør spørre i alle tilfeller. Dersom kvinnen er gravid er det viktig å gi informasjon om doser og risiko, slik at hun ikke senere bekymrer seg unødig. Dersom hun er gravid, eller må betraktes som tidlig gravid, gjelder følgende:

  • For undersøkelser av hode, nakke, tannlegerøntgen, ekstremiteter, røntgen thorax og mammografi, ser vi ikke noen grunn til spesielle forholdsregler fordi stråledosen til foster er neglisjerbar. 
  • Rene utredningsundersøkelser i området abdomen, rygg og bekken bør søkes utsatt til siste halvdel av svangerskapet, hvis det er medisinsk forsvarlig.
  • For røntgenundersøkelser i området nedre abdomen/bekken av gravide i første trimester må den medisinske indikasjonen avveies spesielt nøye. Alternative undersøkelsesmetoder må vurderes (MR), eller at undersøkelsen tilpasses for om mulig å begrense stråledose til foster mest mulig (få bilder, streng innblending, korte gjennomlysningssekvenser, CT med høy pitch, lavere mAs). Av logiske årsaker må ikke dette flytte fokuset vekk fra hensynet til mors liv og helse, d.v.s. akutte skader og tilstander som må utredes.
  • Forslag til prosedyre for kvinner i fertil alder:
    Flytskjema

Klikk på bildet for en større versjon.

+ På persondosimetrirapportene som sendes ut til min avdeling er det oppgitt en dose for Hp[10] og Hp[0,07]. Hva betyr det? Radiologi 22.10.2009
 

Dosimetrene som brukes er termoluminescens dosimetre (TLD) fra Harshaw Bicron. Et dosimeterkort/-sett består av to ulike dosimetre. Den ene krystallen måler gjennomtrengende stråling bak 10 mm bløtvev (Hp[10]), mens den andre krystallen måler ikke-gjennomtrengende stråling bak en hudtykkelse på 0,07 mm (Hp[0,07]). Dosimeterkortet er plassert i en holder med to filtre som dekker de to dosimetrene. En forhøyning på 10 mm som simulerer bløtvev dekker helkroppsdosimeteret, mens en metallfolie som representerer 0,07 mm hud dekker huddosimeteret. Dosimeteravlesningen skjer i henhold til internasjonale anbefalinger fra ICRU report 47.

Hp[10] og Hp[0,07] kan således relateres til henholdsvis helkroppsdosegrensen på 20 mSv per år og huddosegrensen på 500 mSv per år.