Søkeresultat for stikkord "Åpne radioaktive kilder" (2 treff)

Artikler

  • Med en åpen radioaktiv kilde, mener vi et radioaktivt stoff i form av gass, væske eller fast stoff som ikke er innkapslet. Åpne radioaktive kilder har mange bruksområder, og enkelte bruksområder er underlagt krav om godkjenning etter § 8 i…

Dokumenter

  • Revidert utgave fra 2018, om ikke-medisinsk bruk av åpne radioaktive kilder til forskning, undervisning og analyse. Veiledningen viser hvordan en del generelle krav i forskrift om strålevern og bruk av stråling kan oppfylles når åpne radioaktive kilder brukes i laboratorier til forsknings-, undervisnings- og analyseformål, samt ved omsetning av åpne radioaktive kilder til samme formål.