Søkeresultat for stikkord "Alunskifer" (4 treff)

Høringer og tillatelser

Dokumenter

  • Det er utført et prosjekt for å vurdere om utgravinger i alunskifer kan føre til forurensning av miljøet. Vannprøver er tatt i nærliggende bekker og analysert for uran og andre tungmetaller. Resultatene viser at det er potensiale for forurensning som følge av avrenning.

  • Denne rapporten inneholder betraktninger rundt prøvetakningsstrategier og målemetoder for å bestemme uraninnhold i alunskifer. Teksten er basert på informasjon innhentet etter et omfattende litteratursøk. Mange ulike metoder har blitt nevnt i litteraturen, men det er kun de mest lovende metodene som blir belyst i denne rapporten.