Søkeresultat for stikkord "Atomberedskap" (199 treff)

Artikler

 • Atomberedskap

  (31.10.2018)

  Atomberedskapen i Norge har utgangspunkt i erfaringene fra Tsjernobyl-ulykken i 1986, som er ansett som den verste atomhendelsen til dags dato.

 • Er du under 40 år, gravid, ammende eller har hjemmeboende barn? Da anbefaler vi deg å ha jodtabletter hjemme. Tablettene kan gi beskyttelse mot radioaktivt jod ved atomulykker, og skal bare tas etter råd fra myndighetene. Du kan du kjøpe tablettene r…

 • Jodtabletter er et aktuelt tiltak ved atomhendelser med utslipp av radioaktivt jod for å beskytte mot kreft i skjoldbruskkjertelen. Risikoen for slik kreft er størst hos barn, unge, gravide og ammende, men i spesielle situasjoner kan det også være ak…

 • Faren for bruk av atomvåpen eller andre hendelser der slike våpen er involvert gir utfordringer når det gjelder dimensjonering av norsk atomberedskap. For atomvåpen må den svært lave sannsynligheten for at Norge skal bli berørt veies mot de store kon…

 • Radioaktiv forurensning eller stråling kan gi helseskader. Ved en atomhendelse, hvor radioaktive stoffer blir spredt eller befolkningen på andre måter blir utsatt for stråling, vil  Kriseutvalget for atomberedskap iverksette tiltak for å reduse…

 • Daglig beredskap

  (18.06.2014)

  Direktoratet for strålevern og atomtryggleik (DSA) følgjer utviklinga i trusselbildet og overvakar kontinuerlig radioaktivitet i miljøet for å handtere kriser best mogleg.

 • Varsling

  (13.12.2013)

   Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har en døgnoperativ vakttelefontjeneste for varsling om strålingsrelaterte hendelser eller ulykker: telefon: 67 16 26 00.

 • Organiseringen av atomberedskapen i Norge er bygget opp rundt Kriseutvalget for atomberedskap. Kriseutvalget består av representanter fra sentrale myndigheter som har et spesielt ansvar i håndteringen av en atomhendelse. Det er Kriseutvalget som er a…

Nyheter

Dokumenter