Søkeresultat for stikkord "Atomreaktor" (18 treff)

Artikler

 • Med safeguards er det meint kontroll med nukleært materiale som blant anna kan brukast til å lage atomvåpen. Materiale som blir rekna som nukleært, er uran (både opprika, naturleg og utarma), plutonium og thorium. Direktoratet for strålevern og …

Nyheter

 • Forskerne har dokumentert lekkasje fra vraket av den sovjetiske atomubåten som ligger på 1700 meters dyp i Norskehavet.  Det er likevel ingen fare for folk eller fisk.

 • I morgen starter et norsk-russisk tokt til den sunkne russiske atomubåten Komsomolets for å finne ut om det er radioaktiv lekkasje fra vraket. Ubåten ligger på 1.700 meters dyp i Norskehavet der den sank for 30 år siden.  

 • Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) vil følge tett med på sikkerheten knyttet til avviklingen av atomreaktoren på Kjeller i Akershus.

 • Statssekretær Audun Halvorsen i UD ledet denne uken den norske delegasjonen til møtet i den norsk-russiske atomsikkerhetskommisjonen i Murmansk. Et av temaene på møtet var videre transport av det flytende russiske kjernekraftverket Akademik Lomonoso…

 • Institutt for energiteknikk (IFE) har på styremøte i dag besluttet at Haldenreaktoren skal legges ned permanent. Strålevernet vil følge sikkerheten knyttet til nedstengningen tett.

 • Strålevernet har drøftet regulering av atomarven på et internasjonalt møte i Murmansk i Russland denne uken.

 • Det er ikke registrert økte nivåer av radioaktiv forurensning ved den russiske atomubåten K-159 som ligger på havbunnen ved utløpet av Murmanskfjorden i Barentshavet. Det viser den endelige rapporten fra et forskningstokt i området.

 • Norge og Australia har fått gjennomslag for flere viktige endringsforslag i resolusjonen om kjernefysisk trygghet i Det internasjonale atomenergibyrået, IAEA. Endringene setter transport av flytende atomkraftverk på den internasjonale dagsorden. …

 • Strålevernet fortsetter sin forsterkede tilsynssak mot Institutt for energiteknikk (IFE) etter hendelsen ved forskningsreaktoren i Halden mandag.

 • Strålevernet har avsluttet håndteringen av det radioaktive utslippet i Halden-reaktoren.  Nå jobbes det videre med tilsynssaken som er åpnet mot Institutt for energiteknikk (IFE) etter utslippet.

 • I romjulen fikk Strålevernet melding fra Institutt for energiteknikk (IFE) om at det var oppdaget en minimal lekkasje, nærmere bestemt «svetting» fra en flens i primærkretsen i reaktoren på Kjeller.

 • Norge må styrke arbeidet for å unngå terrorhandlinger ved de to norske atomanleggene i Halden og på Kjeller, konkluderer Det internasjonale atomenergibyrået, IAEA.

 • Regjeringen har vedtatt å gi fornyet konsesjon til å eie og drive Haldenreaktoren til Institutt for energiteknikk for seks år.  

 • Den endelige rapporten etter det felles norsk-russiske forskningstoktet til Karahavet i 2012 er nå klar. Den viser at den radioaktive forurensningen i området er lav og at det ikke lekker fra de to reaktorene om bord i atomubåten K-27.

 • Det er ikke registrert økte nivåer av radioaktiv forurensning ved den russiske atomubåten K-159 som ligger på bunnen av Barentshavet. Det viser de foreløpige resultatene fra et norsk-russisk forskningstokt som nå er avsluttet.

 • Strålevernet kjenner til at det i dag har vært brann i tilknytning til en atomubåt som ligger i tørrdokk i Murmansk.

Dokumenter