Søkeresultat for stikkord "Atomsikkerhet" (48 treff)

Nyheter

 • Norge, Romania og Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) har undertegnet en avtale om atomsikkerhetssamarbeid.

 • Statssekretær Audun Halvorsen i UD ledet denne uken den norske delegasjonen til møtet i den norsk-russiske atomsikkerhetskommisjonen i Murmansk. Et av temaene på møtet var videre transport av det flytende russiske kjernekraftverket Akademik Lomonoso…

 • Strålevernet gjennomførte 721 tilsyn i perioden 2012-2016, 303 av disse foregikk hos virksomheten. 

 • Strålevernet har drøftet regulering av atomarven på et internasjonalt møte i Murmansk i Russland denne uken.

 • Kriseutvalget for atomberedskap drøftet atomvåpen da de møttes denne uken. 

 • Norge og Australia har fått gjennomslag for flere viktige endringsforslag i resolusjonen om kjernefysisk trygghet i Det internasjonale atomenergibyrået, IAEA. Endringene setter transport av flytende atomkraftverk på den internasjonale dagsorden. …

 • Det er klart for et nytt møte i den norsk-russiske atomsikkerhetskommisjonen. Det årlige møtet holdes i Kirkenes onsdag 28. juni. Den norske delegasjonen ledes av statssekretær Marit Berger Røsland i UD.

 • Det satt av 502,5 millioner euro til tolv samarbeidsprogrammer hvor næringsutvikling, forskning, energi og justis er viktige satsingsområder for samarbeidet mellom Norge og Romania i årene fremover. Les mer på Utenriksdepartementets hjemmesider .

 • Strålevernet har siden 2009 samarbeidet med den rumenske strålevernmyndigheten CNCAN. Hensikten er å styrke sikkerhetsarbeidet på en rekke områder, blant annet kjernesikkerhet, beredskap og håndtering av radioaktivt avfall.

 • Norge, Sverige og Finland har undertegnet en fireparts avtale om atomsikkerhetssamarbeid med Hviterussland.  

 • Strålevernet deltar når 52 statsledere samles i Washington DC til toppmøtet for å styrke samarbeidet om kjernefysisk sikkerhet.

 • Statsminister Erna Solberg var onsdag hos Statens strålevern for å forberede seg til det internasjonale atomtoppmøtet i Washington i slutten av denne måneden. President Barack Obama er vertskap for toppmøtet. 

 • I oktober i fjor gjennomførte en ekspertgruppe fra Det internasjonale atomenergibyrået IAEA en gjennomgang av sikkerheten ved de norske atomanleggene. Strålevernet har nå mottatt den endelige rapporten, og er allerede i gang med å følge opp anbefalin…

 • Norge må styrke arbeidet for å unngå terrorhandlinger ved de to norske atomanleggene i Halden og på Kjeller, konkluderer Det internasjonale atomenergibyrået, IAEA.

 • Under IAEAs generalkonferanse i Wien denne uken presenterte Strålevernet de foreløpige resultatene fra et samarbeid med Romania om atomsikkerhet.

 • Norge og Russland er nå enige om felles varslingsprosedyrer ved atomulykker. Prosedyrene skal sikre rask varsling ved atomhendelser, noe som er viktig for beredskapen i Norge.

 • Strålevernet har hatt besøk av det ukrainske strålevernet og det ukrainske atomenergiselskapet Energoatom. Møtene skjedde i rammen av den norske innsatsen for å bidra til økt atomsikkerhet i Ukraina. Strålevernet undertegnet også en avtale med Energo…

 • Fagdirektør Malgorzata Sneve har fått Bernard Wheatley-prisen for en artikkel i det britiske fagtidsskriftet Journal of Radiological  Protection.

 • Statens strålevern markerer i dag 10 års samarbeid med Federal Medical and Biological Agency of Russia (FMBA)  om atomsikkerhet i Nordvest-Russland.

 • Statens strålevern og Meteorologisk institutt har signert en ny samarbeidsavtale på områdene atomberedskap og UV-stråling.

 • En norskledet delegasjon drar i dag til Rivne kjernekraftverk i Ukraina for å drøfte atomsikkerhet.

 • Varslingssystemet som Norge nå slutter seg til, skal sikre at EU-landene får raskt varsel om atomhendelser.

 • Det er gjennomført et internasjonalt møte om atomsikkerhet i Roma. Hensikten med møtet var å utveksle informasjon om internasjonale programmer for behandling, transportering og fjerning av atomavfall i Russland og tidligere Sovjet stater samt bidra t…

 • Sikkerheten ved kjernekraftverkene på Kola og i Leningrad står på dagsorden på møtet i den norsk-russiske kommisjonen for atomsikkerhet på Kolahalvøya denne uken.

 • Statssekretærer fra Statsministerens kontor og fra fire departementer besøkte Strålevernet fredag. De ble orientert om Norges internasjonale innsats for atomsikkerhet og beredskapsarbeidet nasjonalt og internasjonalt.

 • Norske myndigheter har i disse dager avsluttet et prosjekt sammen med svenske myndigheter som gjelder fysisk sikring av det russiske skipet Serebryanka. Skipet transporterer brukt kjernebrensel og radioaktivt avfall fra de militære ubåtbasene på Kola…

 • Norge og USA har inngått en rammeavtale om samarbeid innen ikke-spredning, kontraterrorisme og kjernefysisk sikkerhet. Den skal styrke mulighetene for å identifisere, sikre og fjerne kjernefysisk materiale, og lettere kunne oppdage smugling av slikt …

 • Direktør Ole Harbitz i Statens strålevern deltek desse dagar i den norske delegasjonen til atomtryggleikstoppmøtet i Haag som vert leia av statsminister Erna Solberg.

 • Direktør Ole Harbitz deltar i den norske delegasjonen til toppmøtet om atomsikkerhet – Nuclear Security Summit i Seoul. Statens strålevern er rådgiver for Utenriksdepartementet i atomsikkerhetsspørsmål.

 • Strålevernet er i løpende kontakt med russiske myndigheter og har i morgentimene fredag fått bekreftet at det ikke har forekommet utslipp av radioaktivitet til omgivelsene. Bekreftelsene kommer både fra sivile og militære myndigheter.

 • I samarbeid med våre samarbeidspartnere i Bulgaria og Romania, og det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) er Statens strålevern medarrangør for en konferanse om internasjonal kjernekraftsikkerhet i Brasov, Romania. Konferansen oppsummerer resultat…

 • StrålevernRapport 2010:7 – Implementation of the obligations of the convention on nuclear safety in Norway.

 • Regjeringa sin handlingsplan for atomverksemd og miljø i nordområda er den viktigaste styringsreiskapen til norske styresmakter i atomsikkerheitssamarbeidet Noreg har med Russland. Handlingsplanen vert leia og finansiert av Utanriksdepartementet. For…

Høringer og tillatelser

Dokumenter