Søkeresultat for stikkord "Atomsikkerhet og kjernekraft" (59 treff)

Artikler

 • Med safeguards er det meint kontroll med nukleært materiale som blant anna kan brukast til å lage atomvåpen. Materiale som blir rekna som nukleært, er uran (både opprika, naturleg og utarma), plutonium og thorium. Direktoratet for strålevern og …

 • Et kjernekraftverk består av en eller flere atomreaktorer. Atomreaktorer har opp gjennom historien blitt utviklet for flere formål (forskning, kraft til ubåter og satellitter etc.), men det mest vanlige i dag er produksjon av elektrisitet.

 • Norske atomanlegg

  (01.12.2013)

  Direktoratet for strålevern og atomtryggleik fører tilsyn med sikkerheita ved norske atomanlegg: dei to forskingsreaktorane ved Kjeller nær Lillestrøm og i Halden, og avfallsdeponiet i Himdalen i Akershus. Alle tre er drivne av Institutt for energite…

 • Her finn du ei oversikt over dei mest vanlege reaktortypane.

 • Brenselssyklusen

  (05.11.2013)

  Brenselssyklusen – vegen frå uranmalm blir henta fram frå gruvene, via bruken av brenselet i reaktorane, reprosessering, til det brukte brenselet blir sluttlagra (deponert) i fjellet.

 • Kjernekraftverk

  (31.10.2013)

Nyheter

Høringer og tillatelser

 • Institutt for energiteknikk har søkt om fornyet konsesjon for å eie og drive Haldenreaktoren for perioden 01.01.2015 – 31.12.2024. Institutt for energiteknikk søker om fornyet konsesjon for å eie og drive Haldenreaktoren med tilhørende infra…

Dokumenter