Søkeresultat for stikkord "Brenselsyklus" (2 treff)

Artikler

  • Brenselssyklusen

    (05.11.2013)

    Brenselssyklusen – vegen frå uranmalm blir henta fram frå gruvene, via bruken av brenselet i reaktorane, reprosessering, til det brukte brenselet blir sluttlagra (deponert) i fjellet.

Dokumenter