Søkeresultat for stikkord "CERAD" (2 treff)

Dokumenter

  • Norges forskningsråd har tildelt Centre for Environmental Radioactivity (CERAD) status som Senter for fremragende forskning (SFF). CERAD ledes av Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) og Statens strålevern. Senteret skal gjennom grunnleggende forskning frambringe ny kunnskap om effekter av lave stråledoser, alene og i kombinasjon med andre miljøgifter og UV.