Søkeresultat for stikkord "CT" (25 treff)

Nyheter

  • Tas det mange dobbeltbilder av deg når du er til utredning og behandling i helsevesenet? Det skal det gjøres noe med. Helsedirektoratet foreslår nå flere tiltak som skal redusere bruken av unødvendige bildediagnostiske undersøkelser. Målet er at du s…

  • Det er et relativt høyt forbruk av CT- og MR-undersøkelser som har begrenset eller uklar nytteverdi, viser en undersøkelse som Riksrevisjonen har foretatt.

  • Veileder 5 om medisinsk bruk av røntgen- og MR-apparatur  har blitt revidert og oppdatert, blant annet i forhold til revidert strålevernforskrift 1.1.2011. I tillegg har det blitt gjort en del omstrukturering samt hyperlinking av alle åpne refer…

  • CT-produsentane i den europeiske bransjeforeininga COCIR og leiarane av dei europeiske strålevernmyndigheitene (HERCA) samarbeider om å redusere stråledosane i CT-apparatur.

  • The Cancer Registry of Norway (CRN) and the Norwegian Radiation Protection Authority (NRPA) are partners in a multinational epidemiological survey aimed to quantify the risks related to computed tomography (CT) examinations during childhood.

  • CT-undersøkelser er et av de viktigste verktøyene vi har innen diagnostikk. De siste tiårene er det registrert en økt bruk av CT som bekymrer nordiske strålevernmyndighet. Det er et felles mål å redusere unødvendig bruk av undersøkelser, som&nbs…

  • Strålevernet har i samråd med Helsedirektoratet vurdert om private røntgeninstitutters tilbud om individuelle radiologiske helsekontroll kan defineres som screening.  I dag er det mange røntgeninstitutter som tilbyr slike undersøkelser, uten at …

  • De nordiske strålevernmyndighetene er bekymret for den økte bruken av datatomografi (CT). De ønsker å rette oppmerksomheten mot den potensielle risikoen og unngå ubegrunnede CT-undersøkelser, til tross for de betydelige fordelene med CT som…

  • CT-produsentene i den europeiske bransjeforeningen COCIR har forpliktet seg til å bidra til å redusere stråledosene i CT-apparatur. Avtalen er inngått med HERCA, som representerer lederne av de  europeiske strålevernmyndighetene.

Dokumenter