Søkeresultat for stikkord "Forskning" (9 treff)

Artikler

  • Årsmøte i CERAD

    (05.02.2018)

    Senter for radioaktivitet, mennesker og miljø (CERAD CoE) hadde årsmøte 4. og 5. februar 2019.

Nyheter

Dokumenter

  • Norges forskningsråd har tildelt Centre for Environmental Radioactivity (CERAD) status som Senter for fremragende forskning (SFF). CERAD ledes av Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) og Statens strålevern. Senteret skal gjennom grunnleggende forskning frambringe ny kunnskap om effekter av lave stråledoser, alene og i kombinasjon med andre miljøgifter og UV.