Søkeresultat for stikkord "Forskrifter" (10 treff)

Nyheter

Høringer og tillatelser

  • Strålevernet sender i dag, 20. juni, forslag til revidert strålevernforskrift ut på høring. Kontaktpersoner: Hanne Kofstadmoen, avdelingsdirektør, tlf: 99 62 62 62 Therese Bakkemoen, rådgiver, tlf: 67 16 25 73

Dokumenter

  • Veilederen viser hvordan en del generelle krav i "Forskrift om strålevern og bruk av stråling" kan oppfylles innen medisinsk bruk av røntgen- og MR-apparatur. Dette gjelder bl.a. krav til godkjenning, melding, apparatur, skjerming, persondosimetri, dosegrenser, kompetanse og spesielle krav til medisinsk strålebruk. REVIDERT JANUAR 2018

  • Veilederen viser hvordan en del generelle krav i "Forskrift om strålevern og bruk av stråling" kan oppfylles innen industriell radiografi. Dette gjelder bl.a. krav til kompetanse, teknisk krav til utstyr og skjerming, dosegrenser og persondosimetri m.m. REVIDERT PER DESEMBER 2017.

  • Veilederen viser hvordan en del generelle krav i "Forskrift om strålevern og bruk av stråling" kan oppfylles innen nukleærmedisinsk virksomhet. Dette gjelder bl.a. krav til godkjenning, melding, apparatur og utstyr, skjerming, dosegrenser, persondosimetri, kompetanse og spesielle krav til medisinsk strålebruk etc.

  • Revidert per 21. mars 2012. Veilederen viser hvordan en del generelle krav i forskrift om strålevern og bruk av stråling kan oppfylles ved bruk av industrielle kontrollkilder. Dette gjelder bl.a. krav til godkjenning, melding, bruk, kompetanse, internkontroll, beredskapsplaner, kildeoversikt, tekniske krav til utstyr, merking, lagring, avhending av radioaktive kilder, dosegrenser, produsenter, forhandlere m.m.

  • Forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften) trådte i kraft 1. januar 2004. Som følge av dette skal samtlige norske forhandlere av ioniserende strålekilder være godkjent av Statens strålevern innen 1. januar 2006.

  • Ny forskrift om strålevern og bruk av stråling trådte i kraft 1. januar 2004. Som en følge av dette skal samtlige virksomheter som utøver medisinsk strålebruk innen røntgen- og MR-diagnostikk, nukleærmedisin og stråleterapi være godkjent av Statens strålevern innen 2008.

  • Formålet med forskriften er å sikre forsvarlig strålebruk, forebygge skadelige virkninger av stråling på mennerskers helse og bidra til vern av miljøet.