Søkeresultat for stikkord "Internasjonalt samarbeid" (32 treff)

Artikler

  • Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har siden 2009 deltatt i EØS-samarbeidet. DSA har gjennomført fire prosjekter, to i Romania (2009-2011 og 2014-2017), ett med Bulgaria (2009-2011) og ett med Slovakia (2015-2017).

  • Pressemelding CEEPRA prosjekt 2014  

  • CEEPRA Final Report, English  

  • CEEPRA sluttrapport 2014, norsk  

  • Ikkespredingsavtalen (Non-Proliferation Treaty, NPT) har som mål å stoppe spredningen av atomvåpen, fremme fredelig bruk av kjerneenergi og fremme nedrustning.

  • Strålevern og atomstryggleik er prega av et omfattande internasjonalt samarbeid. Dette gjeld ikkje berre samarbeid om normer for forvaltning, men også eit aukande samarbeid om forsking over landegrensene.

  • Noreg er medlem av fleire internasjonale konvensjonar for atomsikkerheit.

Nyheter

Dokumenter